Het team van ... Anik Stalmans, CHRO bij Cegeka

1 juli 2021
Het team van ... Anik Stalmans, CHRO bij Cegeka

Hoe ziet uw team eruit?
Mijn team is multidisciplinair. De interactie tussen de verschillende disciplines is belangrijk. Alles is een holistisch geheel. Het team dat de payrollactiviteiten beheert, zorgt voor de afhandeling van lonen, verloven, het wettelijk mobiliteitsbudget, flexible reward plan … In tijden van corona zorgde het voor de implementatie van de tijdelijke werkloosheid. Het rekruteringsteam staat in voor de bemanning van de businesslijnen. Eén persoon is bezig met campusrekrutering omdat we sterk inzetten op de jonge generatie. Een klein team focust op het werkgeversmerk en levert visueel materiaal aan voor specifieke vacatures. De hr-businesspartners implementeren het hr-beleid in de organisatie. Het betreft generalisten die horen wat er leeft en verbeteringen aanbrengen in het beleid. Onze hr-expert is verantwoordelijk voor rapporteringen, comp & ben, processen en internationale ondersteuning bij de implementatie ervan. De preventieadviseur is bezig met welzijn en andere preventiegerelateerde zaken. Het fleetteam beheert meer dan 1.500 bedrijfswagens en implementeert een beleid rond elektrische voertuigen. Tot slot is er Learning & Development. Ze worden geleid door dezelfde manager als de businesspartners omdat beiden bij elkaar aanleunen en elkaar versterken in onze organisatie waar development een van de kernwaarden is.

Wat maakt uw team speciaal?
Mijn medewerkers gaan altijd voor een gemeenschappelijk doel en dat is sterk. Een van mijn spelregels is one team, one voice. Als er iets aan de hand is, praten we dat onmiddellijk uit en gaan we met een gedeeld standpunt naar de business. Dat is een boodschap die iedereen begrepen heeft en die geleid heeft tot veel respect binnen het team en vanuit de business. Het team gaat sterk mee met de veranderende omgeving waarin wij actief zijn. De internationale context vervangt de lokale aangelegenheid. We hebben de reflex om zaken te delen tussen de landen en zien daar de toegevoegde waarde van in. Sterk is de resultaatgerichtheid en het meedenken met de business. We beheren de best practices en vertalen die pragmatisch naar hen.

Hoe wordt het team gezien vanuit de andere afdelingen?
De business ziet hr als een volwaardige partner. Dat blijkt onder andere uit het feit dat elke businesspartner een zetel heeft in het managementteam van zijn/haar specifieke divisie. Ook bij rekrutering zien we steeds meer dat de lijnmanager aanwerving ziet als een gedeelde verantwoordelijkheid. De directie helpt mee om rekrutering efficiënt aan te pakken en staat open voor alternatieven. We zien dat meer dan dertig procent van onze aanwervingen uit referrals komen. Daaruit blijkt dat onze medewerkers in ons geloven: ze weten dat we dit professioneel afhandelen. Het feit dat ikzelf zetel in de groepsdirectie toont aan dat de organisatie de rol van hr hoog inschat.

Hoe ziet de toekomst eruit voor uw teams in deze omgeving?
We zijn sterk bezig met skillsmanagement in een omgeving waar de technologie en de gevraagde competenties snel veranderen. We willen relevant blijven voor de markt en onze klanten. Daarom moeten we in kaart brengen hoe onze populatie er in de toekomst moet uitzien. Dat leert ons hoe we moeten rekruteren en gericht opleiden. We hebben daarvoor de hulp van andere divisies nodig om de strategische skills van de toekomst strak in kaart te brengen en de anderen tot inzichten te stimuleren. We nemen ook de skills op in alle businessplannen. Via hr-analytics objectiveren we zaken zoals verloop in een groeiende omgeving.