Privacyverklaring

Het verband tussen telewerk en verbondenheid is verre van éénduidig

19 september 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
SD Worx

Wie zijn telewerkbeleid wil ontwerpen op basis van het principe ‘één regeling voor iedereen’, staat voor een moeilijke oefening. De behoefte aan contact, varieert heel sterk onder medewerkers. Bovendien voelt niet iedere telewerker zich minder verborgen.

Uit internationaal onderzoek van SD Worx in 10 landen, waaronder ruim 1.000 werkende Belgen, blijkt dat één op drie Belgen (30%) er geen nood aan heeft om collega’s meer te zien op de werkvloer.  We zitten daar op dezelfde lijn als Frankrijk en de Nordics (Finland, Denemarken, Noorwegen). In Duitsland, Italië, Spanje en de UK liggen de cijfers zelfs hoger. Ook in andere landen zien we hetzelfde fenomeen.

Maar: aan de andere kant van het spectrum wil een al even grote groep graag vijf dagen op vijf de collega’s ziet op de werkvloer.

Bron: SD Worx 2022

Eén op vijf Belgen wil graag ook meer contact met de leidinggevende. Dit is vergelijkbaar met telewerkende Fransen, Italianen en Spanjaarden. Enkel in Finland is deze groep kleiner en gaat het om nog geen 15%. Elders in Europa wil een kwart van de medewerkers graag zijn leidinggevende meer zien.

Goed leiderschap houdt rekening met verschillen

Katleen Jacobs, Business Manager HR Advisory van SD Worx, concludeert dat de helft van de telewerkers het contact met collega’s, niet verliest: “Helaas voelt een op de drie telewerkers een gebrek aan contact met hun collega's en bijna vier op de tien zouden graag meer contact met hun collega's hebben. Ook qua contact met de baas lopen de verwachtingen uiteen. Eén op drie ervaart een minder goede begeleiding door de leidinggevende op afstand. Een kwart voelt zich dan weer meer gecontroleerd online. We verschillen allemaal. Goed leiderschap past zich aan aan het hybride werken, houdt rekening met verschillen bij collega’s en verbindt. De meest favoriete kantoordagen zijn dinsdag en donderdag, gevolgd door woensdag, maar de grootste groep heeft geen voorkeur (38%).”

Leidinggevenden bij telewerk meer onder druk

Bijna zes op tien (57,2%) Belgische werknemers zeggen geen mentale problemen te ervaren door telewerk. Vooral in organisaties tot 50 werknemers en in organisaties vanaf 250 werknemers, is dit meer uitgesproken.

Toch geeft bijna 1 op de vijf (19,9%) aan daar wel vatbaar voor te zijn. Dit ligt hoger bij leidinggevenden: meer dan een kwart (27,5%) ervaart mentale problemen.

“Een op vijf ervaart mentale problemen bij telewerk. Dat is een extra opdracht voor leidinggevenden om daar alert voor zijn. Daarom moeten we ook oog hebben voor de leidinggevenden zelf: bijna de helft (46,6%) mist contact met collega’s en ervaart mentale druk (27,5%)”, zo concludeert Katleen Jacobs van  SD Worx.

1 op 3 werknemers wil tips voor telewerken 

Na de ervaring die iedereen stilaan op deed, geeft 1 op 3 werknemers (29%) in België toch nog aan dat ze openstaan voor meer tips rond telewerk van hun organisatie. In Spanje (40%), Italië (34%) en Noorwegen (33%) zijn nog meer werknemers vragende partij. De vraag naar tips komt trouwens vaker voor bij leiddinggevenden in België (40%) dan bij niet-leidinggevenden (25%)

Productiviteit, connectie en competentie

Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer bij SD Worx, adviseert bij dat alles om een telewerkbeleid uit te werken op basis van drie pijlers: productiviteit, connectie en competentie. “En hou rekening met het individu en het team, iedereen is verschillend. Bekijk als organisatie bij welke groepen telewerk een voordeel biedt voor de productiviteit en in welke mate medewerkers en leidinggevenden de juiste competenties hebben om goed te kunnen omgaan met telewerk. De nood aan contact met collega’s is niet voor iedereen hetzelfde. Een goed contact zorgt voor een grotere betrokkenheid van medewerkers in de organisatie. Afspraken over hoe je toch contact houdt met je collega’s – wat doe je via mail, via een bericht of hoe vaak overleg je via een call - is een absolute must om het werk aangenaam te kunnen organiseren.”