Hoe sterk is de ‘eenzame’ thuiswerker?

1 januari 2021
Hoe sterk is de ‘eenzame’ thuiswerker?

Thuiswerkers zijn niet eenzaam en presteren beter. Dat is niet het gevolg van een betere concentratie. Evenmin leidt thuiswerken tot een verminderde verbondenheid met collega’s en leiding.

Jonas De Kerf koos voor een specialisatie Human Resources Management bij zijn master Handelswetenschappen. Hij nam nadien een positie aan als doctoraatstudent aan de KU Leuven om een vervolg aan zijn masterproef te breien. Die masterproef ging over thuiswerken. De Kerf ging – voor de coronacrisis - uitzoeken of een verhoogde mate van thuiswerk leidde tot betere prestaties. Hij onderzocht daarvoor het gegeven bij 3.500 werknemers van een groot Vlaams overheidsbedrijf dat actief is in de publieke sector. Hij wou te weten komen of eventuele betere prestaties toe te schrijven zijn aan een betere concentratie. Hij onderzocht ook de mate waarin thuiswerkers zich verbonden voelen met collega’s en leidinggevende. De bevindingen zijn op zijn minst verrassend te noemen.

Concentratie                                                                                                                         
Uit de metingen bleek alvast dat, hoe meer medewerkers van thuis uit werkten, hoe beter ze presteerden. De bevraagde werknemers voelen overigens zelf aan dat ze hun taken beter uitvoeren. Jonas De Kerf: “Door thuis te werken, kunnen medewerkers zich niet beter concentreren, al hadden we dat verwacht. Er kwamen wel meer onverwachte zaken aan het licht. Zo werd verondersteld dat ervaren medewerkers meer baat zouden hebben bij intensief thuiswerk, onder andere omdat informele leermomenten op de werkvloer verdwijnen. Maar ongeacht het aantal jaren op de werkteller, blijkt iedereen beter af met thuiswerken. Vermoedelijk is er tussen meer en minder ervaren medewerkers geen verschil in de feedback, ondersteuning en adviezen die ze krijgen van hun leidinggevenden en collega’s.”

Verbondenheid                                                                                                                     
Een tweede verwacht effect van thuiswerken is dat de verbondenheid van werknemers met hun collega’s en directe leidinggevende zou verdwijnen. Ook dat bleek niet uit het onderzoek van Jonas De Kerf. De studie liet zien dat thuiswerkers zich verbonden blijven voelen, ongeacht het aantal dagen dat ze thuiswerken. De doctoraatstudent merkt op dat gesprekken bij de koffiemachine wellicht vervangen worden door virtuele koffiepauzes om te roddelen of werkgerelateerde zaken te bespreken: “Skype, Whatsapp, Zoom en dergelijke technologieën maken dat erg gemakkelijk. De combinatie van deze gesprekken, aangevuld met gezellige familiemomenten voor, na of tijdens de werkuren, zorgt ervoor dat werknemers beter kunnen functioneren. Eenzaam? Dat is de thuiswerker alleszins niet.”

Voor de coronacrisis                                                                                                                      
De studie van Jonas De Kerf gebeurde precoronac. Dit geeft een realistischer beeld van thuiswerken, vermoedt de onderzoeker, omdat er geen rekening gehouden moest worden met de extra werkstress en de onzekerheid over de toekomst die met corona gepaard gaan. Evenmin werden thuiswerkers gehinderd door kinderen en partners, die tijdens de pandemie ook vaak thuiswerkten.