HR Congres Milaan - HR deed aan een olifant denken. Dat moet een dolfijn zijn.

9 mei 2019
Tekst
Jo Cobbaut
HR Congres Milaan - HR deed aan een olifant denken. Dat moet een dolfijn zijn.

"Toen ik het bedrijf eenmaal zag door de bril van HR, realiseerde ik me pas hoe iedereen werkte vanuit silo's", zo vertelt Christien Van Vaerenberg. Ze zag veel getalenteerde mensen, maar zonder gedeelde richting. Daar begon de Chief HR-officer can het Antwerpse Havenbedrijf haar transformatieverhaal voor de deelnemers van ons HRCongres in Milaan.

Christien Van Vaerenberg werkte vele jaren voor Port of Antwerp, maar eerst lange tijd in uiteenlopende functies. Pas toen ze terugkeerde uit een externe positie, kreeg ze een rol in HR. Beide factoren gaven haar een heel ander perspectief op een organisatie die sowieso voor een grote transformatie stond. De nieuwe CEO van het Antwerpse Havenbedrijf, Jacques Vandermeiren, opende met een ruime stakeholderbevraging.

Zo'n bevraging kwam er ook voor HR. Met hetzelfde resultaat, glimlacht Christien Van Vaerenberg: "Onze medewerkers zagen het bedrijf als hiërarchisch, met veel silo’s, dominant en ijverig. Ze wilden dat we meer evolueren naar een open organisatie, die samenwerkt, die niet alleen doet, maar ook op lange termijn denkt en die veel meer inpast in de omgeving, in plaats van de omgeving te willen aanpassen. De medewerkers zijn bereid om te veranderen en te leren, maar gaven ook aan dat we hen niet onmiddellijk mochten loslaten.”

Deze oefening was de start voor een onderzoek naar heel wat functies, te beginnen aan de top. Dat leidde tot heel wat PIM's, zeg maar 'Prioritairen voor Interne Mobiliteit'. Dat is natuurlijk soms confronterend voor een aantal mensen. Tegelijk wil Port of Antwerp een thuishaven zijn, die een hefboom is voor een duurzame toekomst.

Over hoe ze dat organiseert, leest u meer in 'Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen'