HR TECH Warming-Up Event - “Technologie wordt een formidabele hefboom voor hr” - Stijn Nauwelaerts (Microsoft)

4 februari 2021
HR TECH Warming-Up Event - “Technologie wordt een formidabele hefboom voor hr” - Stijn Nauwelaerts (Microsoft)

Technologie wordt voor hr een formidabele hefboom. Stijn Nauwelaerts van Microsoft ziet vandaag meer mogelijkheden dan ooit om de rol van businesspartner in te vullen. Hr krijgt nu het potentieel om de architect te zijn van een bedrijfscultuur die wordt gekenmerkt door inclusiviteit, talentontwikkeling en zingeving.

“Top of mind voor mij in deze uitdagende tijden, is de rol van hr bij het vormgeven van een cultuur van transformatie”, zo opende Stijn Nauwelaerts het Digital Warming-Up-event ‘Leading in a Tech World’. Volgens de Global Corporate Vice President HR bij Microsoft was de rol van hr nooit eerder zo kritiek, zeker nu de notie ‘werk’ in beweging is. In de nog versnellende digitale transformatie ziet Stijn Nauwelaerts alvast vier trends met blijvende impact.

  • Bedrijven zullen anders inspelen op de noden van klanten. “Ze moeten er anders mee in dialoog en nieuwe paden vinden om ermee te connecteren.”
  • Ze zullen hun operationele activiteiten optimaliseren. “Organisaties zullen manieren zoeken om hun diensten en producten zo effectief en efficiënt mogelijk tot bij de klant krijgen.”
  • Technologie zal ook een belangrijk instrument zijn om beter te innoveren en nieuwe producten te ontwikkelen.
  • Technologie zal helpen om medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven in een omgeving die zowel fysiek als digitaal veilig is.

Voor dat alles volstaan niet de tools. Er hoort een cultuur bij met veel aandacht voor de talenten van de medewerkers, maar ook voor zingeving.

Missie en zingeving

Het wordt belangrijk dat de bedrijfsmissie aansluit bij de persoonlijke missie van je medewerkers. Stijn Nauwelaerts gelooft dat de optimale cultuur er een is waar zingeving op persoonlijk vlak, op het niveau van het team en op het niveau van de organisatie goed gealigneerd zijn.

Dat heeft implicaties voor het leiderschap en de waarden die gerespecteerd worden. “Daar past ook aandacht bij voor permanent leren”, zo denkt Nauwelaerts. “Anders kun je geen rekening houden met evoluerende verwachtingen van individuele medewerkers.”

Ook betrokkenheid en welzijn zijn dan niet ver uit de buurt. Die zijn cruciaal om de mentale gezondheid op peil te houden en die is dan weer essentieel om onze productiviteit te verhogen. Dat zijn allemaal elementen waar hr zijn specifieke expertise kan uitspelen om de operationele afdelingen te ondersteunen. “Al dwingt de gezondheidscrisis hr om al die aspecten te herdenken.”

En hr-tech?

Technologie speelt onmiskenbaar een kritieke rol tijdens de pandemie. Stijn Nauwelaerts: “Uiteraard op de eerste plaats om ons allemaal geconnecteerd te houden met vrienden, familie en collega’s en om van op afstand te werken. Niet alleen werden de instrumenten beter, meer mensen dan ooit gebruiken ze nu voor vergaderingen en chats. Wat ons helpt om te beseffen dat we gelukkig al veel infrastructuur klaar hadden in België en Europa. Onze ceo herhaalt keer op keer dat we een sprong van ettelijke jaren vooruit genomen hebben in de adoptie van die tools. Ook onze leidinggevenden beseften dat ze teams werkelijk konden vertrouwen mét en aansturen op basis van technologie, zonder dat de productiviteit daalde. Medewerkers bleken in staat om zich aan te passen.”

Aan hr nu om ervoor te zorgen dat de technologie een hefboom blijft ten dienste van het team en meer kan worden dan een communicatiemiddel. “Op het terrein zie je overigens al dat medewerkers de technologie gebruiken op uiteenlopende manieren. Dat is belangrijk; dat kan innovatie stimuleren en ons leren om op nieuwe manieren te werken.”

De vervagende grens tussen leven en werk

Maar hr-tech creëerde ook uitdagingen voor hr. De grootste is wellicht de vervaging die technologie creëerde tussen leven en werk. Stijn Nauwelaerts: “Velen herkennen vast dat gevoel, op het einde van de dag, dat je als het ware op kantoor leeft. Maar ook daar kan hr-tech een bijdrage leveren, want technologie kan ook wel wat betekenen in de preventie van burn-out, bij het efficiënter maken van werk en om goed in contact te blijven met medewerkers.”

Datagedreven hr

Maar Stijn Nauwelaerts ziet inmiddels al hoe hr ook meer en meer datagedreven werkt. De technologie is er vandaag om bijvoorbeeld te monitoren wat er leeft in grote groepen. Stijn Nauwelaerts: “Wij (Microsoft) gebruiken een employee sentiment-barometer.” Dagelijks krijgt een selectie van de wereldwijd 160.000 medewerkers een pulse survey. Hr-tech levert hier niet alleen de tool om die resultaten te collecteren, “maar dankzij intelligentie kunnen we ze interpreteren en zien wat er leeft bij onze populatie.” Microsoft ziet niet enkel wat ze intern zeggen, maar volgt ook externe sociale media. De hr-analytics tool onthult trends in wat er leeft. “Bijvoorbeeld ook over het potentieel verloop in verschillende regio’s wereldwijd.”

Maar hr krijgt ook meer mogelijkheden om efficiëntere en betere service te bieden en om een betere werknemerservaring te bieden. “We ondervonden daar dat nabijheid een rol speelt om de lokale gevoeligheden te kennen en respecteren. Al kan het medewerkers uiteindelijk weinig schelen van waar hun informatie komt, als ze maar snel komt en van goede kwaliteit is.”

Microsoft gebruikt ook hr-analytics om te zien waar talent aanwezig. “Als we weten waar talent te vinden is, kunnen we investeringen daar op afstemmen. Zo beslisten we recent om een developmentcenter te openen in Kenia op basis van de aanwezigheid van talent.”

Inclusie

En tenslotte nog een belangrijke: inclusie is een aandachtspunt bij Microsoft en ook hier kan hr-tech een rol spelen, zo stelt Stijn Nauwelaerts. Het zit hem in soms kleine dingen, zoals wereldwijde videotranscripts en het beter opvolgen van hoe mensen elkaar begrijpen in vergaderingen. Microsoft wil er voor zorgen dat alle stemmen gehoord worden en zal dat ook technisch ondersteunen, zodat iedereen zijn inbreng kan doen op een manier waarop hij zich het meest comfortabel en veilig voelt.

Trouwens, de workforce wordt ook al diverser doordat ondernemingen dankzij technologie wereldwijd grote groepen mensen bereiken in pakweg India, die vroeger niet op de radar verschenen.

Hr-tech zal ook een belangrijke rol spelen op het vlak van leren. “Als we denken aan leren, denken we automatisch aan sequentieel leren als respons op een specifieke nood,” zo bedenkt Nauwelaerts: “Dat moeten we alvast veranderen. Leren wordt levenslang leren, met het delen van kennis en ideeën als uitgangspunt.”

Remote werken

Stijn Nauwelaerts is er ook van overtuigd dat werken van buiten het kantoor niet meer zal verdwijnen. “Driekwart van onze afstandswerkers wil minstens gedeeltelijk op afstand blijven werken. Dat geeft ons een geweldige kans om werken binnen en buiten kantoren fundamenteel te herdenken”, zo concludeert Stijn Nauwelaerts: “Wat is het nut van een kantoor nog? Is het een werkplek? Of een bron van sociaal contact? Een plaats waar nieuwkomers kunnen leren van wie er al was voor hen? Hr kan die functie nu herdenken, met in het achterhoofd de zorg voor een psychologisch veilige plaats waar optimaal vertrouwen heerst zodat mensen ideeën uitwisselen, of dat nu in een fysieke of in een virtuele omgeving gebeurt. Het wordt zoeken naar het optimale snijpunt tussen productiviteit, betrokkenheid en welzijn.

Wie is Stijn Nauwelaerts?

Sedert maart 2018 is hij Corporate Vice President Human Resources bij Microsoft. In die hoedanigheid reist hij in normale omstandigheden de wereld rond, want hij leidt hr in alle 120 afdelingen in 55 landen.