Denis Pennel: on-demand economie betekent ook voor hr een paradigmawissel

6 december 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Wouter Van Vaerenbergh
Denis Pennel: on-demand economie betekent ook voor hr een paradigmawissel

“De toekomst is nu.” We zien vandaag al een on-demand economie ontstaan. Die betekent een paradigmawissel, zo stelde Dennis Pennel op ons event HRDesign. Hr zal werk moeten maken van een integraal talentenbeheer.

tekst: Gert Verlinden

Denis Pennel, managing director van de World Employment Confederation, is auteur van boeken met voor zichzelf sprekende titels als Travail, la soif de liberté: Comment les start-uppers, slashers, co-workers réinventent le travail (Eyrolles) en Travailler pour soi. Quel avenir pour le travail à l'heure de la révolution individualiste?

Drie fenomenen kleuren onze economie vandaag al: 24/7 een instantantwoord op je vragen, je betaalt slechts wat je gebruikt en verregaande oplossingen op maat. Denk aan Uber, deelfietsen of een nieuwe wagen die je op jouw maat configureert.

Baas van je tijd

Maatschappelijke druk, ondernemingszin en doorgedreven digitalisering versterken het proces. Cijfers tonen aan dat het aandeel van de on-demand economie groeit. De impact laat zich voelen in elke sector.

Tegelijk zien we een heropleving van vakmanschap. Mensen willen opnieuw controle over de inhoud van hun job en de bijbehorende werkomstandigheden. Ze nemen hun loopbaan in handen en organiseren zich in diverse arbeidsvormen en -statuten.

Opvallend: vier op de tien van de on-demand medewerkers heeft daarnaast een klassieke vaste job. Een extra inkomen en baas over eigen tijd zijn belangrijke drijfveren om de on-demand economie in te stappen.

Zo ontstaan ondernemingen met een volumineuze flexibele schil: denk aan freelancers, subcontractors, shared service centers, strategische allianties, stagiairs of tijdelijke contracten. Wist je bijvoorbeeld dat derde partijen maar liefst 70 procent van een nieuw vliegtuig assembleren? Zo kom je tot een radicaal wendbare onderneming die een ecosysteem is van verschillende vormen van samenwerking. Het zijn vandaag een arsenaal aan apps die traditionele businessmodellen ontmantelen.

Risicomanagement

Voor hr houdt dat een total workforce talent management aanpak in: niet alleen talent aanwerven, ook inhuren, lenen én delen wordt een gebruikelijke praktijk. Het is een sleutelcompetentie om die mensen efficiënt en doelgericht te laten samenwerken.

Ook risicomanagement is aan de orde: je medewerkerspopulatie kent een onstabiel karakter, de uniforme bedrijfscultuur staat onder druk. Hoe borg je intern de kennis van een gig medewerker? En hoe creëer je collectieve bedrijfsdoelstellingen?

Pennel trekt drie conclusies

  1. De ontkoppeling van de begrippen ‘job’ en ‘werk’. We werken steeds meer los van een gesalarieerde job. Geen loon maar een fee. Van werkgeversgezag naar een ongebonden samenwerking.
  2. Ondernemingen hebben behoefte aan een geïntegreerd total talent management.
  3. Er is nood aan innovatie in de sociale zekerheid om de nieuwe werkpraktijken een volwaardige plaats te geven.