HRseminar - Zes tips voor beter rekruteren

2 december 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Frederic Paulussen
HRseminar - Zes tips voor beter rekruteren

Tim De Pauw (MenT) opende ons HRseminar met de vaststelling dat de krapte op de arbeidsmarkt nu echt wel structureel is. Hij ziet vier oorzaken, maar geeft ook tips.

tekst Gert Verlinden

De structurele tekorten op onze arbeidsmarkt hebben te maken met een viertal langetermijntrends.

  1. Ontgroening: een dalend vruchtbaarheidscijfer en jongeren die tegelijk langer studeren.
  2. Vergrijzing: vervoegde uitstroom uit de arbeidsmarkt via bijvoorbeeld het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).
  3. De omvangrijke babyboomgeneratie die massaal op pensioengerechtigde leeftijd komt.
  4. Een oververtegenwoordiging van kortgeschoolden in de groep van werkzoekenden.

Zes strategieën

De Pauw reikt daarom zes strategieën aan om de oorlog om talent te winnen:

  1. Adequate voorbereiding: pas je aanpak aan naargelang het gezochte profiel en teken een kandidaat georiënteerd selectieproces uit.
  2. Zet in op retentie. Zoals bij Machiavelli heiligt het doel de middelen om medewerkers aan boord te houden.
  3. Sexy werkgeversmerk. Zorg ervoor dat je medewerkers dit mee uitstralen. Overweeg een aanwervingspremie.
  4. Schat het rekruteringsteam naar waarde: toon respect en reik voldoende middelen aan. Bekijk de job van recruiter niet als een opstap naar een andere hr-functie.
  5. Rekruteren is een vak met goed getrainde en gemotiveerde experten.
  6. Talent passeert niet alleen als er een concrete vacature in uw bedrijf is. Blijf alert.

Tim De Pauw sluit af met een pleidooi voor meer warmte in het rekruteringsproces. “Laat customer intimacy winnen van operationele excellentie.”