HRupdate 16 juni - Wat is uw globale visie op mobiliteit?

10 juni 2022
Beeld
Jeroen Los
HRupdate 16 juni - Wat is uw globale visie op mobiliteit?

Er beweegt wat op het vlak van pendelmobiliteit. Niet dat de bedrijfswagen verdwijnt, verre van. Hij wordt hoogst waarschijnlijk elektrisch, gezien de druk richting co2-neutraliteit.

Maar die bedrijfswagen past maar beter in een multimodaal pakket. Ook de al of niet massale terugkeer naar kantoor zal de pendelbewegingen beïnvloeden.

Multimodale en flexibele oplossingen worden een troef. Als de organisatie ze tenminste kan beheren en integreren met hr. Technologie kan daar wellicht een troef zijn.

Meer dan genoeg redenen voor een globale visie op verloning, flexibiliteit, (pendel)mobiliteit en hoe hr daarop kan anticiperen.

Onze inspiratie