Privacyverklaring

In 7 stappen naar een strategisch welzijnsbeleid

18 april 2022
Tekst
PARTNER CONTENT

Behoor jij ook tot de groep van werkgevers die ‘iets’ wil doen rond het mentaal welzijn van zijn medewerkers? Ontdek hier hoe je in 7 stappen tot een sterk welzijnsbeleid komt.

94% van de werkgevers vindt het welzijn van zijn medewerkers belangrijk; 67% vindt dit zelfs heel belangrijk. Dat betekent echter nog niet dat elke werkgever ook op een strategische en weldoordachte manier aan de slag is met mentaal welzijn. 85% doet ‘iets’ rond mentaal welzijn en neemt dus ‘bepaalde’ acties. Een derde baseert zich hierbij echter op zijn buikgevoel. 39% onderneemt wel eens ad hoc acties. Slechts 43% heeft een uitgewerkt welzijnsplan. Er is dus zeker en vast nog marge voor verbetering!

Agoria, de federatie van de technologiesector, en Prof. Dr. Elke Van Hoof, autoriteit op het gebied van mentaal welzijn, hebben samen een toegankelijk 7-stappenplan voor bedrijven ontwikkeld waarmee bedrijven uit eender welke sector, gemakkelijk kunnen overschakelen van kleine, losse initiatieven naar een doordachter en effectiever beleid.

Dit zijn de 7 stappen om tot een goed welzijnsbeleid te komen:

1. Stel je de vraag waarom je een welzijnsbeleid wil. Welk doel wil je bereiken? Waarom is dit voor jouw organisatie zo belangrijk? Laat je doel aansluiten bij je visie en missie en maak het SMART.

2. Maak een overzicht van wat je vandaag al in huis hebt. Wat is de huidige situatie (as is)? Welke initiatieven heb je? Hoe reageren medewerkers hierop? Vragen ze extra zaken? Zit er een heldere lijn in je aanbod? Zijn er leemtes? Bereik je iedereen? Door niet enkel een inventaris te maken van je initiatieven maar ook al even stil te staan bij de impact van je acties, bereid je stap 4 al wat voor.

3. Bepaal je stakeholders en welke rollen zouden moeten worden opgenomen. Wie heb je er idealiter bij naast HR? Welke rollen kunnen zij opnemen? Betrek zowel je stakeholders als je medewerkers zoveel mogelijk, door overleg.

4. Bepaal je ideale eindsituatie. Welk doel wil je bereiken (to be)? Leer je iets uit je situatie ‘as is’ dat je anders wil? Heb je een doel dat aansluit bij je visie en missie? Wat verwachten je stakeholders? Kan je je doelen omzetten in KPI’s?

5. Schrap in je aanbod en behoud enkel initiatieven met een high impact & low effort. Weet je voldoende welke initiatieven effectief een verschil maken en waarvan de kosten in verhouding staan? Heb je jezelf durven benchmarken met andere bedrijven qua verloop, absenteïsme? De effectiviteit van de maatregelen en ROI zouden zo zichtbaarder moeten worden.

6. Maak een actieplan over 3 tot 5 jaar, splits het ook op in mijlpalen & jaaractieplannen. Heb je een goed zicht op de initiatieven die nodig zijn om je doelen te bereiken? Heb je een goede mix van individugerichte en populatiegerichte acties? Heb je initiatieven die inspelen op primaire, secundaire en tertiaire preventie? Zet alles uit op een tijdslijn, bepaal resultaten en meetfactoren. En vooral: denk erom hierover op heldere en toegankelijke wijze te communiceren. Iedereen houdt van hapklaar!

7. Meet de impact van je realisaties. Heb je gegevens in je loonadministratie over verloop en absenteïsme? Beschik je over penetratietesten of tevredenheidsbevragingen? Las evaluatiemomenten in waarbij je die data bekijkt en de zaken durft herdenken.

Zie je deze aanpak wel zitten en wil je er concreet mee aan de slag? Download dan gratis de whitepaper ’Naar een strategisch welzijnsbeleid’ en ontdek alle details over het 7-stappenplan van Agoria en Prof. Dr. Elke Van Hoof.

--

Fabienne Martin

Expert People & Organisation – Agoria