Innovatiefste bedrijven betrekken medewerkers

12 mei 2021

De succesvolst innoverende bedrijven betrekken hun medewerkers in het innovatieproces. Onderzoekers concluderen dat een hr-beleid dat inzet op werknemersbetrokkenheid dus ook de innovatie ten goede komt.

Onderzoekers van HIVA-KU Leuven gingen aan de slag met data voor 5609 bedrijven uit 28 verschillende landen. Ze stelden een verband vast tussen de aanwezigheid van technologieën, zoals geavanceerde robots of big data en de betrokkenheid van werknemers: bedrijven die hun werknemers meer inspraak geven en meer betrekken bij de implementatie van nieuwe technologieën innoveren meer. Dit verband geldt in ieder Europees land, zowel in grote als kleine ondernemingen.

Yennef Vereycken, onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep Arbeid, Organisatie en Sociale Dialoog van de KU Leuven, geeft het voorbeeld van geavanceerde data-analyse voor de optimalisatie van de processen binnen een bedrijf. “Die heeft heel wat voordelen voor de werking van een onderneming. De kans dat een bedrijf een dergelijke analyse gebruikt, is veel groter bij een hoge werknemersparticipatie: respectievelijk 25 en 45 procent ten opzichte van bedrijven met een gemiddelde of lage werknemersbetrokkenheid.”

Betrokkenheid belangrijker dan opleiding

De betrokkenheid van werknemers situeert zich op verschillende vlakken. Bedrijven met een hoge werknemersbetrokkenheid investeren sterk in communicatie, zowel top-down als bottom-up.

Deze bedrijven schakelen werknemers ook al heel snel in bij de invoering van innovaties. Zij buigen zich mee over de vragen als ‘Welke innovaties hebben we nodig?’ of ‘Is deze innovatie haalbaar voor ons bedrijf?’ “Door werknemers vroeg in het proces te betrekken, voorkomt een organisatie problemen nadien”, aldus Vereycken. “Misschien is een bepaalde technologie niet helemaal geschikt voor het bedrijf, maar kunnen enkele kleine aanpassingen het verschil maken. Het is veel efficiënter om deze aanpassingen vroeg in het proces reeds te detecteren en door te voeren.”

Wie zich betrokken voelt bij de implementatie van vernieuwingen, zal er sneller mee weg zijn én minder geneigd zijn om zich ertegen te verzetten. Yennef Vereycken (HIVA)

Bovendien bevordert werknemersbetrokkenheid de aanvaarding van nieuwe technologieën. “In het debat rond innovatie en personeel ligt de nadruk vaak op de opleiding van mensen als belangrijkste aandachtspunt en potentieel struikelblok”, stelt Yennef Vereycken. “Onze analyse toont echter een veel groter verband met werknemersparticipatie. Wie zich betrokken voelt bij de implementatie van vernieuwingen, zal er sneller mee weg zijn én minder geneigd zijn om zich ertegen te verzetten.”

Op dat vlak doen de Belgische bedrijven het niet zo goed. Uit data van 2019 blijkt dat 55 procent van de werknemers in ons land pas betrokken wordt zodra de nieuwe technologie reeds geïmplementeerd werd. Slechts 15 procent van de werknemers heeft inspraak in de fases die daaraan vooraf gaan.

De studie ‘Human resource practices accompanying industry 4.0 in European manufacturing industry’ is gepubliceerd in het Journal of Manufacturing Technology Management.