Jobhoppers krijgen meer betaald

11 juni 2019
Tekst
Patrick Verhoest
Jobhoppers krijgen meer betaald

Wie geregeld van werkgever switcht, strijkt niet alleen de meeste loonwinst op, maar levert ook het minste loon in na een ontslag. Partena Professional raadt werkgevers aan om hun loyale werknemers beter te soigneren. Innovatieve employer branding kan beter ook werk maken van retentie.

Partena Professional enquêteerde ruim 18.000 werknemers. Uit de cijfers blijkt dat wie regelmatig van werk verandert, daarvoor beloond wordt door zijn nieuwe werkgever.Wie met minder dan vijf jaar anciënniteit van werk verandert, strijkt een gemiddelde loonsverhoging van 11% op. Iemand die tien jaar of langer trouw blijft aan dezelfde werkgever en nadien van job verandert, wordt voor die switch minder beloond. Nieuwe werkgevers kennen deze loyale werknemers in de praktijk slechts een loonstijging van 5% of minder toe.

Loyaliteit loont niet

Ook in het geval van een ontslag, komen de loyale werknemers er het minst goed vanaf. Wie na een tot vijf jaar indiensttreding ontslagen wordt, ziet zijn loon met gemiddeld 13% dalen. Die afstraffing is significant groter bij werknemers die al tien tot vijftien jaar werkervaring bij dezelfde werkgever opbouwden. Na een ontslag zakt het loon - en dus de marktwaarde - van deze loyale werknemers met maar liefst een kwart.

‘Vers’ waardevol talent beter soigneren

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat werkgevers in België de trend van jobhopping, die zij vaak bekritiseren, mee in de hand werken. Partena Professional raadt werkgevers aan hun loyale werknemers beter te soigneren en te beschermen. Bijzondere aandacht moet gaan naar mensen die gemiddeld een tot drie jaar in dienst zijn en twintig tot veertig jaar oud zijn. Het is immers deze groep van ‘vers’ talent die het vaakst vrijwillig van werkgever verandert. Dat is jammer, want werknemers zijn na een jaar vertrouwd met de organisatie en nog zeer enthousiast om er iets van te maken. Dat zij toch zo snel vertrekken, toont aan dat hun werkgever hen misschien iets te veel over het hoofd ziet.

Omkadering

Werkgevers moeten hun waardevolle krachten beter omkaderen en hen het gevoel geven dat ze voor hun loyauteit beloond in plaats van afgestraft worden. Katleen Clappaert, Finance & HR Director Partena Professional stelt vast dat in tijden van talentschaarste en war for talent, werkgevers veel tijd en geld steken in het zoeken naar nieuw talent. Partena adviseert werkgevers om niet alleen op die instroom te focussen, maar ook voldoende te investeren in de waardevolle talenten die ze al aan boord hebben. Een sterke en innovatieve employer branding, die erop gericht is werknemers aan boord te houden, is cruciaal. Een HR-beleid op maat van de werknemer, een slim loonbeleid met innovatief cafetariaplan, levenslang leren, regelmatige teambuildingactiviteiten, zorgen voor een sfeer waarin werknemers zich thuis en gewaardeerd voelen.