Jonge hoog opgeleiden willen dialoog over hun takenpakket op maat

31 mei 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Federgon

Hoger opgeleide young professionals willen aan job crafting doen. Drie op vier bedrijven beseffen dat er een specifieke hr-aanpak nodig is, maar een kleine minderheid doet er al iets mee in de praktijk.

Dat blijkt uit onderzoek van het Career Center van de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool (KdG) in samenwerking met Unique Career. Het KdG Career Center bevroeg 1.500 van haar (bijna) afstuderende studenten Management & IT en meer dan 20.000 bedrijven. Ze wilden weten wat pas afgestudeerde young professionals overtuigt om te kiezen voor een werkgever én om er te blijven.

Ga in dialoog over een pakket op maat

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat bedrijven in hunonboarding en begeleiding van young professionals nog erg ‘old school’ denken. Het gaat in de meeste gevallen over

  • een generiek aanbod aan opleidingen (74%),
  • het takenpakket meedelen (72%) en
  • de bedrijfswaarden verduidelijken (69%).

Dat zijn allemaal éénrichtingsinitiatieven, van werkgever naar werknemer. Veel minder gaat het over dialoog over de behoeften of verwachtingen van de young professional. Maar die dialoog is nu net is wat young professionals zoeken in een job.

Ze willen aan job crafting doen door

  • mee te beslissen over hun jobinhoud en suggesties geven over de invulling van hun takenpakket (88%),
  • ruimte te krijgen om nieuwe ideeën aan te brengen (87%),
  • zicht te hebben op hun groeipad en dit mee vormgeven (80%).

“Een stem hebben in het bepalen van de eigen groei staat centraal. De onboarding en retentie van deze young professionals vraagt dus een nieuwe mindset van werkgevers”, aldus Leen Christiaens, hoofd van het KdG Career Center.

Het goede nieuws is dat 67% van de bevraagde werkgevers aangeeft dat ze wel degelijk het belang inzien van een specifiek hr-beleid voor deze groep. Toch heeft maar 14% van de bedrijven een specifiek onboardingsbeleid voor young professionals. Minder dan de helft (48%) beweert specifieke initiatieven te nemen om young professionals aan boord te houden.

Waar 93% van de bedrijven het belangrijk vindt de noden en verwachtingen van young professionals goed te kennen, geeft 72% aan dat ze het niet eenvoudig vindt om dit ook in beeld te brengen. Er is nood aan ondersteuning bij de bevraagde bedrijven.

Steeds meer belangstelling voor een flexibel werkverband

Een andere opvallende vaststelling is dat young professionals steeds minder de voorkeur geven aan een vast contract in loonverband (70%). Steeds vaker kiezen ze voor een statuut als zelfstandige, freelancer of ondernemer of een combinatie van beide. De bedrijven daarentegen geven quasi unaniem (91%) de voorkeur aan het traditionele aanbod van een vast contract in loonverband. Ook op dit vlak lijkt het aangewezen dat werkgevers hun aanbod meer afstemmen op de evoluties die zich voordoen langs de kant van de young professional.

“De young professional wil in de driver's seat zitten. Hun pro-actieve houding is een opportuniteit voor werkgevers en de overheid om gericht mee aan de slag te gaan”, zegt Ann Cattelain, CEO van Federgon, de federatie van HR-dienstverleners. (Foto)