Klachten over uitzendkantoren

17 juni 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Klachten over uitzendkantoren

Een ACV-delegatie bezorgde vandaag een citroentaart op de hoofdzetel van uitzendbedrijf Accent Jobs in Roeselare. Aanleiding was een ACV-analyse over een exponentieel gestegen aantal klachten over uitzendwerk. Accent Jobs scoorde daar slechter dan alle andere uitzendbedrijven.

De ACV-studiedienst krijgt over het algemeen veel meer klachten van uitzendkrachten. Drie gevallen op de vier gaan over loongerelateerde zaken. Eva Van Laere van de studiedienst analyseerde de klachten van leden-uitzendkrachten die binnenkomen via ACV-eerstelijnsdiensten. In 2018 registreerde het ACV 1.926 officiële klachten, klachten die geen gehoor vonden bij de betrokken uitzendkantoren en waarvoor de uitzendkracht een beroep doet op bijstand van het ACV.

Exponentiële groei

Het aantal klachten blijft stijgen en kende de afgelopen jaren een exponentiële groei. Tien jaar(2009) geleden waren er 796 klachten, wat een stijging betekent van 142 procent. Het ACV analyseerde enkel de klachten van eigen leden en dus niet van uitzendkrachten van andere vakbonden of van niet-gesyndiceerde uitzendkrachten. Eva Van Laere vermoedt dat er dus wellicht nog veel meer klachten zijn.

Herwig Muyldermans van sectorfederatie Federgon reageerde in De Standaard dat de sector jaar na jaar met 5 à 6 procent groeit. "Bovendien is de regelgeving ingewikkeld, dus zijn fouten nooit uitgesloten." Muyldermans denkt trouwens niet dat werknemers zwak staan, want de arbeidsmarkt is erg krap. "Bedrijven moeten zich in bochten wringen om geschikte medewerkers te vinden. Dat is voor onze interimkantoren niet anders", zegt hij.

Accent Jobs over zijn citroenprijs

Vakbond ACV ging dus maandag 17 juni de ‘Citroenprijs’ uitreiken in het hoofdkantoor van Accent Jobs in Roeselare. Over dat uitzendkantoor kwam het hoogste aantal klachten van ACV-aangesloten uitzendkrachten. De vakbond weegt daarbij het aantal effectieve klachten van aangesloten uitzendkrachten in functie van het marktaandeel van het uitzendbedrijf. In 2018 telde Accent Jobs 206 klachten en is volgens het ACV daarmee de slechtste leerling van de klas.

Accent Jobs ontkent de cijfers niet en aanvaardde de Citroenprijs. Rika Coppens, CEO van Accent Jobs: "Uitzendarbeid is per definitie mensenwerk en mensen maken nu eenmaal fouten. Op een totaal van meer dan 17.000 uitzendkrachten zijn er 206 klachten geregistreerd. Dat zijn er 206 te veel, vinden ook wijzelf."

Great Place to Work

Maar Rika Coppens wil graag nuance, want Accent Jobs voert een uitgesproken mensgerichte politiek, zowel bij de meer dan duizend eigen medewerkers als bij haar uitzendkrachten. "Jaar na jaar wordt het uitzendbedrijf nationaal én internationaal als één van de beste werkgevers onder de grote ondernemingen gerangschikt. Recent nog kreeg Accent een derde plaats op de Europese ranking van ‘Great Place to Work’."

Rika Coppens wijst ook op NPS-metingen (Net Promoter Score, een tool om kandidatentevredenheid te meten) met een score van 53: dat wijst op een hoge tevredenheid. "Die score is bovendien niet alleen gebaseerd op tevredenheid van uitzendkrachten die bij een vakbond zijn aangesloten, maar is het resultaat van een systematische bevraging aan alle uitzendkrachten. Deze score geeft dus een vollediger, correcter en genuanceerder beeld."

Accent Jobs wijst tot slot ook op haar sociaal engagement. Coppens: "Een initiatief als Jobroad, waarbij we succesvol mensen met een migratie-achtergrond aan duurzaam werk helpen, is daar maar één voorbeeld van."