Laat me thuiswerken of ik zoek ander werk

9 september 2021
Laat me thuiswerken of ik zoek ander werk

Volgens een Amerikaanse studie wordt een soepele regeling voor thuiswerken een belangrijke troef voor werkgevers. Voor ruim 4 op 10 werknemers is een volledige terugkeer naar kantoor een reden om een andere baan te zoeken.

In een blog wijst Arne Maes van BNP Paribas Fortis op een interessante studie van Nicolas Bloom (Stanford) en twee van diens collega’s over het toegenomen belang van thuiswerk. Zij baseren zich hiervoor op de Survey of Working Arrangements and Attitudes, een bevraging waaraan sinds vorig jaar zo’n 50 000 Amerikanen deelnamen.

Soepeler thuiswerkregeling als basis om (niet) te blijven

Bloom en collega’s vroegen zich af hoe werknemers zouden reageren, wanneer ze opnieuw voltijds op kantoor worden verwacht. Onderstaande grafiek toont de resultaten van die bevraging. Voor één op drie werknemers zou de boodschap een signaal zijn om op zoek te gaan naar een andere job, die wél thuiswerk toelaat. Een kleine groep reageert nog extremer: zij zien zichzelf onmiddellijk ontslag nemen.

De bevraging polst ook naar de bereidheid om van werk te veranderen, wanneer een potentiële nieuwe werkgever 2 tot 3 dagen thuiswerk aanbiedt, voor eenzelfde loon. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan hierdoor de job waarschijnlijker te zullen aanvaarden. Dat percentage ligt hoger bij

  • vrouwen,
  • mensen met een gezin met jonge kinderen en
  • hoger opgeleiden.

Waar willen wij werken?

De onderzoekers stellen dat de arbeidsmarkt onderweg is naar een nieuw evenwicht. En dat is een proces dat tijd zal kosten.De plotse toename in gedwongen thuiswerk was voor veel werknemers een eerste ervaring met deze manier van werken. Voor sommigen was dit een openbaring. Hun prioriteiten veranderden en zij gaan nu op zoek naar een job/werkgever die daar compatibel mee is.

Die aangepaste voorkeuren zullen tijdelijk voor meer job-switching zorgen, terwijl de vragers- en aanbieders van arbeid elkaar opnieuw proberen vinden. Dat is ook te zien op onderstaande grafiek. Zowel werknemers als werkgevers verwachten nu meer thuiswerk in de post-corona-wereld dan goed een jaar geleden.

Interessant is dat er nog steeds een grote kloof gaapt in de verwachtingen zelf. Werknemers mikken op ongeveer twee en een halve dag thuiswerk, terwijl werkgevers meer voelen voor één dag per week.

Het finale nieuwe evenwicht zal dan ook in belangrijke mate bepaald worden door de weg ernaar toe. Uit de ERMG-enquête van de NBB blijkt dat 80% van de Belgische bedrijven die de voorbije maanden vacatures probeerden in te vullen daarbij moeilijkheden ondervond. Vooral het gebrek aan goede kandidaten speelden de bedrijven parten.

Wanneer een tekort aan geschikte kandidaten langdurig zou aanhouden, versterkt dat de onderhandelingspositie van de werknemers. In zo’n situatie zouden 2 à 3 dagen thuiswerk (gemiddeld) effectief wel eens het nieuwe normaal kunnen worden.

Bron:

Arne Maes, Wie kiest waar er gewerkt wordt?

Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, Steven Davis, Let me work from home, or I will find another job, 27 July 2021