Label voor correcte projectsourcing

13 mei 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Label voor correcte projectsourcing

Met het oog op eerlijkere concurrentie lanceren de federaties Federgon en Agoria samen het kwaliteitslabel 'Certified Member Project Sourcing'. Dat label geeft aan dat spelers die actief zijn in projectsourcing de sociale en fiscale regelgeving naleven.

Steeds meer bedrijven doen een beroep op projectsourcing, de mogelijkheid om projecten door externe specialisten te laten uitvoeren (outsourcing). De werknemers van projectsourcingbureaus zijn specialisten in hun vakgebied: ingenieurs, informatici, technici, financiële specialisten, marketeers, juristen, HR-medewerkers…

Excessieve kilometervergoeding

Bedrijven ondervinden echter soms concurrentievervalsing. Niet alle spelers respecteren de sociale en fiscale regelgeving. Zo gebeurt het dat lonen onrechtmatig worden aangevuld met buitensporige onkostenvergoedingen. Dat kan bijvoorbeeld onder de vorm van een fictieve kilometervergoeding.

Postbusadressen

Het gebeurt ook dat arbeidsovereenkomsten worden opgemaakt vanuit het buitenland, via postbusadressen en fictieve plaatsen van tewerkstelling om te genieten van gunstige fiscale regimes. Gedupeerde werknemers kunnen geen beroep doen op hun sociale rechten. Opdrachtgevers zijn hier mee verantwoordelijk, maar niet alle bedrijven die een beroep doen op deze medewerkers, zijn zich hier van bewust.

Dankzij het kwaliteitslabel ontaardt projectsourcing niet in verboden terbeschikkingstelling en worden de regels in het kader van instructierecht gerespecteerd.

Federgon en Agoria willen met dit initiatief van het kwaliteitslabel 'Certified Member Project Sourcing' het imago van deze groeiende sector verhogen. Ze bieden garanties voor de correcte toepassing van de wetgeving en het voortdurend nastreven van een optimale kwaliteit.