Maken online feedbacktools medewerkers meer betrokken?

13 juni 2019
Tekst
Patrick Verhoest
Maken online feedbacktools medewerkers meer betrokken?

Organisaties realiseren zich stilaan dat één functionerings- en één beoordelingsgesprek per jaar niet langer volstaan als beoordelingssystematiek. Beter is een feedbackcultuur te installeren waar beschikbaarheid en snel reageren centraal staan.

Op de juiste wijze gepaste feedback geven is niet evident. Daarom hielden GITP en PiCompany de vinger aan de pols bij ruim 500 HR-professionals. Dat leverde inzichten op over de rol en de toepassing van feedback en over het gebruik van online feedbacktools. Cindy van Hunen, Content Marketeer bij GITP & PiCompany, licht de vaststellingen toe.

In Nederland zegt slechts 12% van de medewerkers zich betrokken te voelen bij hun organisatie. Frappant is dat 69% vindt dat hun betrokkenheid kan vergroten door die te koppelen aan feedback. Online feedbacktools bieden de mogelijkheid mensen gemakkelijker te laten samenwerken, beter te laten communiceren en elkaar geregeld te voorzien van feedback. Een kwart van de ondervraagde HR-professionals zet dergelijke tools al in. Het betreft online vragenlijsten, surveys over teamperformance en apps die individuele feedback faciliteren. Ruim een vierde doet dit om de betrokkenheid bij de medewerkers te versterken. Anderen gebruiken de tools om gedrags- en cultuurverandering teweeg te brengen of als onderdeel van het performance managementsysteem.

In elk geval vindt 64% van de HR-mensen die dergelijke tools inzetten, dat er een positief effect is op de motivatie. Daarnaast meent de helft dat medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Deze tools hebben dus volgens Van Hunen zeker positieve gevolgen voor de motivatie, het eigen initiatief en de betrokkenheid van de medewerkers.

Bron: HRCommunity.nl