Massaal uitgestelde vakantie maakt planning noodzakelijker dan ooit

18 mei 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Massaal uitgestelde vakantie maakt planning noodzakelijker dan ooit

Werknemers laten dit jaar massaal hun paasvakantie schieten. Zes op de tien arbeiders en vijf op de tien bedienden namen in april minder vakantie dan in dezelfde maand vorig jaar. Kan al die uitgestelde vakantie de heropstart in het najaar hypothekeren?

HR-dienstverlener Securex vergeleek het percentage niet-gepresteerde tijd door vakantie in april 2020 met die in de maand april vorig jaar. Door onzekerheid over zomervakantieplannen stellen werknemers massaal hun verlof uit, concludeert hr research expert Heidi Verlinden.

Betaalde vakantiedagen

Het totaal aantal betaalde vakantiedagen bestond vorig jaar voor

  • 89% uit het wettelijk minimum van 20 dagen;
  • 10% uit conventioneel extra verlof, anciënniteitsverlof en overgedragen vakantiedagen;
  • 1% uit jeugdvakantie, loopbaanverlof, functieverlof, seniorvakantie en aanvullende vakantie.

Van die betaalde vakantiedagen namen arbeiders vorig jaar 5% op in april en bedienden 8%. Dit jaar daalde het percentage verlof genomen in april spectaculair: arbeiders namen 59% minder vakantie op, bedienden 50% minder. Dit staat in schril contrast met het eerste kwartaal van 2020, waarin het opgenomen verlof door arbeiders met slechts 4% daalde en bij bedienden zelfs nog steeg met 2%

Najaar met veel aanvragen voor vakantie?

“Er resten werknemers vandaag dus meer betaalde vakantiedagen dan begin mei vorig jaar. Veel bedrijven kunnen sinds deze maand weer opstarten, maar dit lukt of mag niet overal even snel. Zolang tijdelijke werkloosheid mogelijk blijft en thuiswerk nog voor vele werknemers de norm blijft, is de nood aan vakantie - vooral in niet-essentiële sectoren - lager dan normaal. Ook de onzekerheid over een mogelijke zomervakantie in het buitenland - of zelfs aan de Belgische kust - en het kunnen doorgaan van speelpleinwerkingen en sport- en vakantiekampen voor kinderen, doet werknemers aarzelen om nu hun verlof op te nemen”, zegt Heidi Verlinden, hr research expert bij Securex.

Werkgevers vrezen wellicht dat werknemers veel vakantiedagen zullen opnemen in het najaar, terwijl de bedrijfsactiviteiten dan mogelijk zullen toenemen en de nodige mankracht zullen vereisen om alsnog de bedrijfsresultaten 2020 geheel of gedeeltelijk te redden. Daarom zocht Securex uit hoe werknemers hun vakantiedagen in een ‘normaal’ jaar over het jaar verspreiden.

Vakantieplanning cruciaal onderdeel van heropstart

In 2019 was 72% van de betaalde vakantiedagen eind augustus al opgenomen. Werkgevers die vandaag merken dat hun werknemers minder dan een vijfde van hun vakantiedagen hebben opgenomen, krijgen van Securex het advies om de verlofplanning van hun werknemers voor de rest van het jaar te bekijken.“Vakantieplanning behoort evenzeer tot de planning van de heropstart van de werkzaamheden en continuïteit van het bedrijf. Veel werkgevers vragen nu al aan hun werknemers om vrijwillig hun wettelijk minimum van 20 vakantiedagen uiterlijk in de zomermaanden op te nemen”, zegt Iris Tolpe, partner bij Securex Consulting. Al is dit gemakkelijker voor bedienden dan voor arbeiders, want bij bedienden maakte in 2019 het wettelijk minimum van 20 vakantiedagen 85% van hun ‘vakantiebudget’ uit en bij arbeiders 95%.

In de eerste vier maanden van 2019 namen arbeiders 14% van hun vakantie op, bedienden 19%. Het verschil tussen de statuten is vooral groot in april - door de paasvakantie - en in maart - door de krokusvakantie. `

Arbeiders nemen de helft van hun vakantiedagen tijdens de zomermaanden op, terwijl bedienden in die twee maanden slechts een derde (31%) van hun vakantie opnemen.

Bedienden spreiden hun vakantiedagen meer over het jaar dan arbeiders, en verkiezen daarvoor de schoolvakanties.