McKinsey: tot vier keer méér werk op afstand in geavanceerde economieën

15 juni 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Shutterstock

In geavanceerde economieën zoals de Britse, Duitse of de Japanse, is het potentieel voor 3 tot 5 dagen per week een kwart tot ruim twintig procent van de jobs. Voor 1 tot 2 dagen per week is het al bijna 40 procent. Dat zou een verviervoudiging betekenen ten opzichte van voor de pandemie

Op basis van analyses van soorten functies in termen van nabijheid en frequentie van contacten met collega’s of klanten, bepaalde Mc Kinsey in welke mate een functie op afstand kan gebeuren. McKinsey analyseerde 2000 taken in 800 jobs in 9 landen. Daaruit bleek onder meer dat het potentieel voor werken op afstand groot is in jobs voor hoog opgeleide werkers in een beperkt aantal sectoren, beroepen en geografische regio’s.

Het potentieel voor werk op afstand varieert per land, sector, beroep en activiteitenmix. Aangezien een groot deel van de economie in Groot-Brittannië bestaat uit zakelijke en financiële dienstverlening, kan daar theoretisch één derde van de tijd werken op afstand zonder productiviteitsverlies. (Figuur 3) In andere economieën kan toch ook 28 tot 30 percent van de tijd gewerkt worden van op afstand. In opkomende economieën zou dat percentage veel lager liggen.

Percentage van de tijd die al werkend van op afstand zou kunnen (figuur 1)

In geavanceerde economieën zou toch ruim 20 percent van de arbeidsbevolking drie tot vijf dagen op afstand kunnen werken en dat even effectief als vanuit een kantoor. Dat zou betekenen dat drie tot vier keer meer mensen vanop afstand zouden werken dan voor de pandemie. Dat zou een grote impact hebben op stedelijke economieën, transport en consumptie. In opkomende economieën zou ook dit percentage veel lager liggen.

Bron: Percentage van de arbeidende bevolking dat van op afstand zou kunnen werken (Figuur 2) Mc Kinsey

Maar ruim de helft van de arbeidende bevolking heeft geen job die in aanmerking komt voor werken op afstand. Een deel ervan veronderstelt samenwerken met anderen en het gebruik van gespecialiseerde machines; nog andere, zoals CT-scans nemen, moeten ter plekke gebeuren; nog anderen, zoals leveringen, gebeuren her en der. Veel van die banen zijn laagbetaald en lopen meer kans op automatisering en digitalisering. In die zin kan meer werk op afstand de sociale ongelijkheid verdiepen.

What’s next for remote work