Meer vergoedingen voor telewerk maar nog lang geen courante praktijk

18 mei 2021

Tussen 1 januari 2020 en 30 april 2021 ontvingen 4,2% van de Belgische werknemers een maandelijkse forfaitaire kantoorvergoeding voor telewerk. Deze vergoeding bedraagt gemiddeld 74 euro netto.

Dat blijkt uit een analyse door Partena Professional van data over 260.000 werknemers. Hoewel het aantal werknemers dat een vergoeding ontving tijdens de coronacrisis vermenigvuldigde met 21, betrof dit aantal in april 2021 slechts 3,7% van de Belgische werknemers. Dat cijfer is de hoogste waarde sinds het begin van de crisis, toen 0,2% van de bestudeerde werknemers een toelage ontving (januari 2020). Tussen 1 januari 2020 en 30 april 2021 gaat het om 4,2% van de Belgische werknemers.

Al bij al blijft dat totale aantal werknemers dat de vergoeding krijgt, zeer laag, zo bedenkt Wim Demey, Costumer Intelligence Manager bij Partena Professional: “De toelagen worden meestal toegekend aan bedienden, aangezien arbeiders vaak niet de mogelijkheid hebben om te telewerken.”

Maximaal 144,31 euro per maand

Een werkgever kan een forfaitaire kantoorvergoeding van maximaal 129,48 euro per maand toekennen aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan telewerk doen. “In een recente circulaire heeft de regering beslist om het maximumbedrag van 129,48 euro per maand te verhogen naar 144,31 euro per maand voor de maanden april, mei en juni 2021. De administratie zal rekening houden met de principes die in de circulaire werden opgenomen voor de situaties van telewerk die zich sinds 1 januari 2020 hebben voorgedaan”, zegt Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional.

Structureel of tijdelijk telewerk?

Werknemers hebben recht op een onkostenvergoeding van hun werkgever in het kader van structureel telewerk. Dat geldt niet voor tijdelijk telewerk. Tijdens de huidige coronacrisis kunnen de verschillen tussen tijdelijk en structureel telewerk echter onduidelijk worden.

Wanneer het gelinkt is aan COVID-19 wordt telewerk over het algemeen als tijdelijk beschouwd. Maar het is hoe dan ook belangrijk om de voorwaarden voor de onkostenvergoeding goed te bespreken  binnen de onderneming en om de werknemers hiervan op de hoogte te brengen.

De forfaitaire kantoorvergoeding dekt met name:

  • gebruik van een kantoorruimte bij de werknemer thuis (inclusief huur en eventuele afschrijvingen van de ruimte);
  • computer- en printmateriaal (hiermee wordt niet de computer en het printen zelf bedoeld, maar bijvoorbeeld papier, een USB-stick, muismat, inkt, etc.);
  • kantoorbenodigdheden (mappen, cursusblokken, balpennen, etc.);
  • nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming;
  • onderhoud;
  • verzekering;
  • onroerende voorheffing;
  • koffie, water, versnaperingen.