Privacyverklaring

Menselijke tussenkomst blijft noodzakelijk bij ChatGPT

27 januari 2023
Tekst
Melanie De Vrieze
Beeld
Koen Van Havere

Iedereen heeft de mond vol van ChatGPT, de slimme chatbot die in natuurlijke taal praat en complexe opdrachten uitvoert. Ook voor de hr-manager kan de chatbot een hulpmiddel zijn, zegt Koen Van Havere (Robert Half), maar voorzichtigheid is geboden.

Het systeem heeft luttele seconden nodig om te antwoorden op onze vraag ‘waarvoor hr ChatGPT kan inzetten’:

  • routineuze hr-taken, zoals het beantwoorden van veelgestelde vragen over het hr-beleid, vakantieregelingen en salaris
  • standaarddocumenten genereren
  • informatie verzamelen over werknemers, zoals cv’s en referenties training en
  • ondersteuning geven aan medewerkers.

Chat GPT benadrukt ook dat de antwoorden altijd gecontroleerd en beoordeeld moeten worden door een menselijke hr-professional vooraleer ze te delen.

Menselijke factor blijft noodzakelijk

Een terechte opmerking, vindt Koen Van Havere, verantwoordelijke werving en selectie binnen de divisie technologie bij Robert Half. “Je zal altijd met een kritisch oog moeten kijken naar de resultaten van ChatGPT. Het systeem is getraind op informatie van het internet. Als daarin bepaalde fouten zaten, dan worden die ook gereproduceerd. De antwoorden op Engelstalige vragen zullen ook een pak beter zijn dan op Nederlandstalige. Voorzichtigheid is geboden.”

Van Havere ziet drie domeinen waar ChatGPT een hulp kan zijn: matchen, screening en opstellen van tekst. “Toch blijft de menselijke factor belangrijk. Een chatbot kan de manier van verwoorden en de lichaamstaal niet opvangen. Hij zal misschien wel de interessantste of meest relevante kandidaten voorstellen, maar de finale screening en matching zal nog altijd door consultants moeten gebeuren.”

Drie domeinen

ChatGPT is sterk in linken leggen, processen herkennen en patronen zien en zal op basis hiervan zelf kandidaten kunnen linken met specifieke functies. “Zelf gebruiken we bij Robert Half sinds kort ook een AI-tool voor dergelijke eerste screenings en de eerste resultaten zijn alvast positief.”

Ook bij de screening van kandidaten kan ChatGPT een handig hulpmiddel zijn. “Je kunt hem bijvoorbeeld vragen om twintig sollicitatievragen op te stellen die nagaan of een kandidaat een goede business-analist is.”

Ten slotte is de chatbot sterk in het opstellen of het verwerken van tekst. “Wanneer je twintig kandidaten voor een bepaalde vacature hebt, kun je hem vragen om de verschillende cv’s samen te vatten op één pagina, zodat je de kandidaten makkelijker kunt vergelijken. Ook het schrijven van een vacaturetekst aan de hand van bijvoorbeeld zeven kernwoorden is een optie.”

Wetgeving

Maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Wat als het systeem bepaalde kandidaten weerhoudt op basis van discriminatie? “Dat zijn zaken die de Europese wetgever absoluut wil vermijden”, zegt Koen Van Havere. “Daarom komt er Europese regelgeving die bindend zal zijn. Wat GDPR is voor de privacy, zal de EU AI Act worden voor alles wat met artificiële intelligentie te maken heeft. De wet zal alle mogelijke risico’s en de daarbij horende restricties voor de gebruiker in kaart brengen.”