Minder loopbaanonderbrekingen door strengere regels?

18 juni 2019
Tekst
Partner Content
Minder loopbaanonderbrekingen door strengere regels?

Soms komt er een moment in de carrière van je werknemers dat ze meer vrije tijd willen voor familiale verplichtingen of om persoonlijke plannen waar te maken. Werknemers in de privésector hebben dan ook het recht om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of te verminderen. Hoewel steeds minder werknemers een beroep doen op loopbaanonderbreking, hou je er als werkgever best rekening mee. We zetten voor jou de trends op een rijtje.

Tijdskrediet en thematische verloven: een dalende trend

Er bestaan twee vormen van loopbaanonderbreking: tijdskrediet en thematische verloven. Een werknemer kan tijdskrediet nemen om te zorgen voor jonge kinderen of zieke familieleden, om een erkende opleiding te volgen of om langzaam af te bouwen tot aan zijn of haar pensioen. Onder thematisch verlof valt ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof.

Tijdskrediet blijft het populairst. Meer dan de helft (55,88%) van de loopbaanonderbrekingen in 2018 gebeurde onder de vorm van tijdskrediet. 33,6% van de loopbaanonderbrekingen betrof ouderschapsverlof.

Voor het eerst zakt het percentage werknemers dat een beroep doet op loopbaanonderbreking onder de 10%: 9,6% van de werknemers in de privésector onderbrak of verminderde zijn loopbaan in 2018 (5,4% tijdskrediet en 4,2% themaverlof). Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de striktere regelgeving: tijdskrediet zonder motief is niet meer mogelijk en tijdskrediet met motief werd beperkt. Lagere uitkeringen spelen ook een rol.

Impact hervorming ouderschapsverlof

Ook het aantal werknemers dat loopbaanonderbreking neemt in het kader van ouderschapsverlof, is gedaald. Mogelijk namen werknemers een afwachtende houding aan omdat in september 2018 werd aangekondigd dat voor ouderschapsverlof de arbeidsprestaties met één tiende verminderd zouden kunnen worden. Op die manier kunnen werknemers bijvoorbeeld enkel op woensdagnamiddag thuisblijven. Daarvoor konden ouders enkel voltijds, halftijds of voor één vijfde verlof nemen. Ondertussen is het één tiende en flexibeler ouderschapsverlof sinds 1 juni 2019 officieel goedgekeurd.

Thuisblijvende mannen in opmars

Mannen maken – tegen de trend in – steeds meer gebruik van ouderschapsverlof, hoewel vrouwen toch de grootste vragende partij blijven voor loopbaanonderbreking. Dubbel zoveel vrouwelijke (11%) als mannelijke bedienden (5,7%) in de profitsector namen in 2018 een onderbreking tijdens hun loopbaan.

Loopbaanonderbreking piekt bij de 30- tot 39-jarigen, de leeftijdscategorie waar de zorg voor kinderen vaak centraal staat. Daarnaast doen ook veel 50-plussers een beroep op loopbaanonderbreking.

Bij grotere bedrijven komt tijdskrediet en thematisch verlof meer voor dan bij kleinere. Heb je minder dan 10 werknemers in dienst? Dan gelden er beperkingen voor tijdskrediet om de goede werking van je onderneming te blijven verzekeren. In grotere bedrijven zijn er enkele voorwaarden, maar moet je de aanvraag van je werknemer in principe goedkeuren.

De procedures voor tijdskrediet en thematisch verlof vragen specifieke kennis en heel wat administratie. Extra werk dus voor je personeelsdienst.

Al eens aan outsourcing van dit werk gedacht? Klik hier!