Ministers Onderwijs en Werk testen duaal lesgeven met farma & chemie

13 november 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Ministers Onderwijs en Werk testen duaal lesgeven met farma & chemie

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en haar collega van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) plannen voor volgend schooljaar samen met de chemie- en farmasector een proefproject duaal lesgeven. Experten uit het bedrijfsleven zullen ook enkele uren per week deeltijds voor de klas staan.

Het initiatief werd bekendgemaakt op het jaarevent van sectorfederatie essenscia vlaanderen, dat integraal in het teken stond van talent. Heel wat Vlaamse middelbare scholen hebben grote moeite om vakleerkrachten te vinden, zeker voor technische en wetenschappelijke vakken zoals wiskunde of chemie.

Voordelen voor scholen, leerlingen en bedrijven

De bedoeling is om medewerkers van bedrijven de kans te geven om deeltijds les te geven. Scholen kunnen dan een beroep doen op gemotiveerde vakleerkrachten die ze momenteel niet of moeilijk vinden.

Leerlingen krijgen les van vakmensen met ervaring die de theoretische formules uit de handboeken kunnen illustreren met praktische toepassingen vanop de werkvloer.

Bedrijven kunnen de wisselwerking met het onderwijs versterken, meer talent aanboren en hun medewerkers de kans bieden om hun loopbaan te verrijken.

Proefproject vanaf volgend schooljaar

Beide Vlaamse ministers en essenscia vlaanderen willen al volgend schooljaar starten met een proefproject duaal lesgeven. Daarvoor worden mogelijke juridische, financiële en pedagogische drempels onderzocht en weggewerkt.

Viceminister-president en Vlaams minister van Werk Crevits denkt dat door medewerkers uit de industrie ook op de klasvloer te laten meedraaien, vanzelf een leercultuur wordt gecreëerd. Die hebben bedrijven nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Crevits: "‘To teach is to learn’. Samen met minister Weyts zullen we nu werk maken van een regelluwe context zodat snel een proefproject opgestart kan worden.”

Haar collega van Onderwijs Weyts meent dat veel scholen in duaal lesgeven een mooie manier zien om hun onderwijs naar een nog hoger niveau te tillen. "We zijn in Vlaanderen al gestart met duaal leren. Nu willen we een volgende stap zetten: mensen uit de praktijk ook voor de klas zetten." 

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen, vindt wel dat wie les wil geven over de juiste pedagogische vaardigheden moet beschikken, maar ook de passie om een bepaald vak op een boeiende manier over te brengen is bijzonder waardevol. "essenscia vlaanderen en de sectorbedrijven uit de chemie en farma staan klaar om dit initiatief verder mee uit te werken en vanaf volgend schooljaar een proefproject op te starten”, aldus Beckx.

Naar Europese top voor STEM-talent

Tijdens het jaarevent schoof essenscia vlaanderen naast duaal lesgeven nog drie andere talentprioriteiten naar voren.

  1. Een nieuw STEM-actieplan moet er voor zorgen dat Vlaanderen doorstoot naar de Europese top voor STEM-talent.
  2. Door duaal leren uit te breiden naar meer studierichtingen in het secundair en hoger onderwijs komen jongeren beter voorbereid op de arbeidsmarkt.
  3. Een hechtere samenwerking tussen de VDAB en de sectorale opleidingscentra kan meer werkzoekenden bijscholen en heroriënteren naar een nieuwe job.