Morgen wordt vandaag gemaakt

14 mei 2019
Tekst
Leen Anthuenis
Morgen wordt vandaag gemaakt

De round-up van Imke Courtois op het HR congres in Milaan nog even nalezen?

We hebben u bij de start van deze tweedaagse een blik op HR morgen beloofd. We begonnen niet toevallig met de kickstart van Julie Vens. Morgen wordt immers vandaag gemaakt. Veranderen kunnen we volgens haar niet door een beetje te optimaliseren hier en daar.

We kregen met Christien Van Vaerenberg en Arnaud Kamp twee voorbeelden van HR-leiders die meegaan in belangrijke veranderingen in hun organisatie. U hoorde hoe ingrijpend de mentale switch is die beiden vragen van hun mensen.

U zag en hoorde ook dat technologie belangrijk wordt.

Davio Larnout demystifieerde voor een stuk het fenomeen artificiële intelligentie en toonde ons hoe we daar al mee aan de slag kunnen.

Jeremias Prassl van zijn kant toonde ons hoe ver het kan gaan. Of de baas vervangen wordt door een algoritme, durven we betwijfelen. Maar we weten wel zeker dat belangrijke beslissingen vanaf morgen sterk ondersteund worden door intelligente systemen. Zijn wij als hr-mensen er klaar voor om ons buikgevoel aan te vullen met analyse op basis van data?

Steven Poelmans schetste met zijn leiderschapsmethodologie hoe sterk die technologie onze traditionele benadering van heel menselijke competenties kan verrijken. Morgen is daar al een beetje bezig.

Piet Colruyt van zijn kant bracht ons even terug naar een kern van onze hr-opdracht: zorgen dat de cultuur en de betrokkenheid van mensen optimaal blijft. Hij wees daarbij op de kracht van zingeving en hoe die kan komen uit het gevoel om bij te dragen aan een zaak die ons overstijgt. Het herinnerde ons bij wijlen aan de klimaatbetogers. Zou die jonge genertaie bereid zijn om in uw organisatie te werken?

Uit wat we hoorden bij ons panel, bleek in elk geval dat we ons zullen moeten profileren als een aantrekkelijke werkgever. Mismatches tussen vacatures en talent en grote groepen talent dat we niet duurzaam inschakelen leren ons dat onze arbeidsmarkt niet klaar is voor morgen. We kunnen maar hopen dat onze pas verkozen politici goed geluisterd hebben naar ons panel.

Omdat we u niet de stad Milaan in willen sturen met een te getroubleerd beeld van morgen, sloten we af met een man die ons gegarandeerd met veel energie een heel positief beeld schetst van morgen. Peter De Keyzer was dan ook ons tegengif tegen doemscenario’s die ons toekomstbeeld misschien soms wat versomberen.

Wij hopen dat u terugreist met heel ideeën die u de richting aangeven voor HR morgen. Want vergeet niet: morgen wordt vandaag gemaakt.