De arbeidsdeal en de platformeconomie

16 februari 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Shutterstock
De arbeidsdeal en de platformeconomie

De platformeconomie kende een sterke groei de afgelopen jaren, die nog werd versneld door de pandemie. Tegelijk zien we daar ook meer misbruiken. Daarom wil de federale regering alvast de de wet op de aard van de arbeidsrelaties (2006) aangepast zien, om rekening te houden met de specifieke situatie van deze sector.

In het kader van haar arbeidsdeal wil de regering meer rechtszekerheid. Ze wil platforms die in de feiten als werkgever optreden, dwingen de sociale verantwoordelijkheid op te nemen die dat met zich meebrengt.

Die aanpassing komt niet enkel de betrokken werknemers ten goede, maar ook andere bedrijven die de regels wel naleven en vandaag soms oneerlijke concurrentie ondervinden.

Betere bescherming bij arbeidsongeval

Iedereen die actief is in de platformeconomie zal beter beschermd worden in het geval van een arbeidsongeval. De arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt daartoe uitgebreid. Dat is van groot belang, gezien een koerier in de platformeconomie maar liefst 15 keer meer risico heeft op een arbeidsongeval.

Wie, zoals het merendeel van de platformwerkers, niet structureel actief is in de platformeconomie, beschikt vandaag niet altijd over een verzekering (of slechts over een beperkte verzekering), met soms rampzalige gevolgen voor wie een ernstig ongeval heeft.

Lees ook: Platformwerkers zijn zelfstandig. Toch?