Nederlanders almaar tevredener over thuiswerken

3 juni 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Nederlanders almaar tevredener over thuiswerken

Thuiswerken gaat de meeste Nederlandse werknemers goed af. Sinds het begin van de lockdown zijn ze zelfs tevredener geworden over de manier waarop ze vanuit huis kunnen werken.

Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Nederlandse financiële dienstverlener Nationale-Nederlanden en HR tech scale-up Crunchr. De onderzoekers zagen verschillende patronen.

Productiviteit stijgt

De onderzoekers meten een stijgende tevredenheid over thuiswerken: op 21 april was 83% tevreden over dat thuiswerken, op 6 mei 84% maar op 15 mei was het al 90%.

De thuiswerkers denken ook steeds positiever over hun productiviteit. Begin april vond 34% van de respondenten dat thuiswerken een negatieve invloed had op hun productiviteit. Aan het einde van het onderzoek was dat nog maar 21%.

Mentale gezondheid

Daarnaast wordt het gevoel dat thuiswerken een negatief effect heeft op de mentale gezondheid minder sterk. Tijdens een tussentijdse meting op 1 mei geloofde 29% nog dat thuiswerken een negatieve impact had op de geestelijke gesteldheid. Aan het einde van het onderzoek daalde dit percentage naar 25%.

Opvallend blijft wel dat vooral millennials deze impact ervaren: één op de drie worstelt met de mentale gezondheid door thuiswerken.

Behoefte verschilt per thuiswerker

Voor alle respondenten geldt dat ze belang hechten aan

  • samenwerkingstools;
  • flexibele werktijden;
  • en sociale interactie.

Maar de werkgever moet goed beseffen dat de behoefte aan maatregelen sterk verschilt per thuiswerker. De ondersteuning die ze wensen, hangt vooral af van leeftijd en thuissituatie.

  • Millennials zeggen vooral sociale interactie te missen en focus.
  • Thuiswerkers met kinderen vragen vooral naar flexibele werktijden en updates van managers.
  • Werknemers van 55+ hebben vooral baat bij technische ondersteuning.
  • Alleenstaanden vinden samenwerkingstools het belangrijkst.

Maatwerk cruciaal

Hoe kan een werkgever het best ondersteuning bieden? Werknemers zijn gemiddeld 20% meer tevreden over de ondersteuning bij thuiswerken, als een werkgever kiest voor een maatwerkaanpak. Met een one-size-fits-all aanpak is 48% van de respondenten tevreden. Kiest de werkgever voor een groepsgericht aanbod, met bijvoorbeeld vier pakketten voor verschillende groepen werknemers, dan stijgt dit percentage naar 68%. Een gedifferentieerde aanpak zorgt dus voor meer betrokken, productieve en tevreden thuiswerkers.

Het Thuiswerkonderzoek liep van 3 april tot en 15 mei 2020 en is uitgevoerd met Crunchr Preference. Bijna 2.000 werknemers van 75 werkgevers rangschikten zestien verschillende maatregelen die kunnen helpen bij het thuiswerken.