Nederlandse anderhalvemetereconomie goed voor 84 procent van alle banen

27 april 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Rombit
Nederlandse anderhalvemetereconomie goed voor 84 procent van alle banen

Bijna negentig procent van de economische activiteit in Nederland kan gebeuren op minstens anderhalve meter afstand tot anderen. 43 procentpunt daarvan kan geheel thuis.

Van alle banen die op anderhalve meter van anderen kunnen worden ingevuld, kan 38 procentpunt thuis plaatsvinden. Deze thuiswerkeconomie is goed voor 43 procentpunt van de bruto toegevoegde waarde.

De rest van de anderhalvemetereconomie kan niet thuis worden ingevuld maar wel op anderhalve meter van anderen. Deze buitenshuiswerkeconomie beslaat 46 procentpunt van zowel alle banen als van de bruto toegevoegde waarde van de anderhalvemetereconomie.

Met beide samen komen de studaxen van Rabobank dus aan bijna 90 procent van de hele economie. Voor de banen zou het om 84% gaan van het totaal.

De omvang van de anderhalvemetereconomie in cijfers

Sectoren

Vooral in de ICT, specialistische zakelijke dienstverlening en bij financiële instellingen kunnen werknemers grotendeels van thuis blijven werken, becijferde Rabobank.

In de landbouw, bouw en industrie kan vrijwel niet worden thuisgewerkt, maar werken op anderhalve meter kan wel.

Dat kan niet voor ongeveer tien procent van de Nederlandse economie (in percentage banen). Het gaat dan vooral om de horeca, zorg en overige dienstverlening zoals de kappersbranche; voor deze sectoren moet een aparte oplossing komen.

Percentage banen dat kan van thuis, of contactrijk buitenshuis of contactarm binnenshuis (Bron Rabobank)

Regionale verschillen, ook in maatregelen

De studie concludeert ook dat de exit er per regio anders uit zou moeten zien. Gegeven de sectorstructuur van Nederlandse regio’s kan vooral de noordvleugel van de Randstad grotendeels worden omgevormd tot thuiswerkeconomie. Hier zal een versoepeling van de coronamaatregelen anders uitpakken dan in het zuidwesten en noordoosten van Nederland, waar minder kan worden thuisgewerkt.

Bron: Rabobank