Nieuw fietsleaseplan voor provinciale medewerkers Antwerpen

31 augustus 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Pixabay:

Medewerkers van de provincie Antwerpen kunnen vanaf 1 oktober een leasefiets naar keuze bestellen. De financiering gebeurt via hun (gehele of gedeeltelijke) eindejaarstoelage voor de komende vier jaar.

Vanuit het Provinciale Mobiliteitspunt adviseert en begeleidt de provincie tal van bedrijven en andere lokale besturen naar duurzamer woon-werkverkeer.

Mobiscans

“Het provinciaal fietsbeleid focust zich voornamelijk op aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur. Daarnaast geven wij vanuit het Provinciaal Mobiliteitspunt met onze mobiscans advies-op-maat aan werkgevers die streven naar een duurzaam woon-werkverkeer bij hun personeelsleden. Een voordelig fietsleaseplan is een belangrijke succesfactor. Als organisatie willen we tegen 2025 onze modal shift voor de campus Provinciehuis nog met 10% verbeteren, naar een verhouding van 80-20% ten voordele van duurzame vervoersmodi,” zo duidt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit.

Fietsleaseplan

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 biedt openbare besturen een nieuwe wettelijke regeling tot fietslease voor hun medewerkers. De provincie Antwerpen gaat nu gedurende 4 jaar in zee met de leasefirma 020. Personeel dat onder de rechtspositieregeling van de provincie Antwerpen valt, kan vanaf 1 oktober 2022 een fiets bestellen. Diverse types komen in aanmerking, zowel klassieke als elektrische fietsen, speedpedelecs, bakfietsen, ... en dat via een zelfgekozen leverancier uit een breed fietshandelaarsnetwerk.

Gedeputeerde Mireille Colson, bevoegd voor Personeel: “Dankzij de inspanningen van onze hr-administratie kunnen we dit project in goede banen leiden. We vertrouwen erop dat heel wat gemotiveerde medewerkers op dit aanbod zullen ingaan.”

De provincie voorziet op de campus Provinciehuis (werkplaats van 700 medewerkers) ook onder andere een goede infrastructuur (fietsstallingen, douche- en omkleedruimten, laadpunt elektrische fietsen, mobiel fietsherstel) en de wettelijke fietsvergoeding van 0,25 EUR per kilometer voor haar personeel.