Privacyverklaring

Hr-prioriteiten voor en na de coronacrisis

8 juni 2021
Tekst
Jo Cobbaut

Welzijn, nieuwe manieren van werken en digitale transformatie vormen vrij plots de top 3 prioriteiten van hr-managers. Voor de gezondheidscrisis behoorden die niet tot de top drie. Maar dit betekent niet dat de vroegere topprioriteiten, zoals leiderschap en leren, minder belangrijk werden. Hr moet anno 2021 meer borden tegelijk draaiende houden.

Ook andere hr-domeinen stegen immers in prioriteit, zo concluderen Vlerick en Hudson in hun jaarlijkse ‘HR Barometer. Hoe groot was de invloed van Covid-19 op de werking van HR?’ Via een online survey deelden 104 organisaties hun ervaringen en bereikten de onderzoekers 363.631 medewerkers in België.

De gezondheidscrisis duwde dus drie prioriteiten naar boven op de agenda die voor de crisis niet eens zo hoog scoorden: welzijn, nieuwe manieren van werken en digitale transformatie. Maar ondertussen verloren andere thema’s nauwelijks aan belang. De onderzoeker noemen teamwork, performance management en HR operational excellence. In vergelijking met vorige edities beheersen organisaties die domeinen beter en groeiden die door tot een sterkte in het kwadrant van de barometer (zie figuur).

Agility, strategische workforce planning en digitale transformatie stegen ook sterk in prioriteit, maar daar geven de hr-verantwoordelijken aan dat ze die nog niet helemaal beheersen. Ook deze status geeft aan dat een hr-dienst meer werk op de plank krijgt.

Nog steeds focus op groei

Het voorbereiden van de organisatie op groei zakte als prioriteit, maar bleef net als Selection & Recruitement wel nog steeds belangrijk.  Ook minder hoog op de agenda vinden we Retentie en Employer Branding. Opvallend, want Employer Branding stond bij de vorige HR Barometer nog in de top 5 van prioreiten.

Opmerkelijk genoeg, bleef de voorbereiding van de organisatie op stagnatie of downsizing - zelfs in deze crisistijden- extreem laag op de prioriteitenlijst staan. De HR-verantwoordelijken tonen hiermee dat er nog sterk geloof geloof is in de toekomst en ontwikkeling van hun organisatie.

Ruimte voor verbetering

Dat neemt niet weg dat we een aantal verbeterdomeinen kunnen aanstippen. HR-praktijken die hoge prioriteit krijgen maar waarin organisaties zich minder deskundig voelen, zijn bijvoorbeeld Digital Transformation en Agility. Ook voelen ondernemingen zich nog niet volledig klaar voor een strategische personeelsplanning. Organisaties beseffen al te goed hoe belangrijk het is om de digitale evoluties snel bij te benen en om agile te werken.

De impact van Covid-19

Uiteraard was de impact van Covid-19 en alle bijhorende maatregelen dit jaar aanzienlijk. De gezondheidscrisis bracht dan ook de nodige nieuwe uitdagingen mee voor de hr-afdelingen. Zeer zeker op het vlak van welzijn, connectie, telewerken en communicatie. Om dit te managen werden de hr-afdelingen strategischer en/of meer operationeel, maar net zo goed een stuk digitaler. Het aantal niet-coronagerelateerde uitdagingen bleef al bij al beperkt.

We kunnen besluiten dat Covid-19 het bord van hr groter heeft gemaakt. Meer hr-domeinen zijn prioritair geworden, de hr-afdeling is belangrijker geworden en heeft meer impact gekregen onder impuls van de pandemie.

En morgen?

De hr-verantwoordelijken verwachten voor het komende jaar vooral opnieuw in te kunnen zetten op Leadership Development en Talent Mangement. Het nieuwe werken, welzijn en digitale transformatie zullen blijven op de prioriteitenlijst. Het komende jaar, maar waarschijnlijk ook ver daarna, zo weten de onderzoekers.