Nog veel Belgische organisaties missen data over personeel en hr-kosten

25 mei 2021

Een op vijf Belgische bedrijven heeft weinig of geen informatie over zijn hrm- en personeelskosten. Bovendien monitoren bijna drie op tien organisaties noch de efficiëntie van het personeel, noch de tevredenheid van de werknemers.

Dat blijkt uit een onderzoek van SD Worx bij bedrijven uit acht Europese landen. De hr- en payrolldienstverlener peilde naar de mate waarin bedrijven over een volledig en gedetailleerd overzicht beschikken van hun loon- en HR-gerelateerde kosten. Uit dit onderzoek blijkt dat 26% van de bedrijven op Europees niveau helemaal géén of eerder een beperkt zicht heeft op de maandelijkse of jaarlijkse uitgaven voor loon- en HR-kosten.

In de acht landen hoort België bij de beter scorende qua zicht op wat ze besteden aan loonkosten en HR.

  • Nederland 82%
  • Ierland 81%
  • het Verenigd Koninkrijk 80%
  • België 80%
  • Frankrijk 56% en
  • Oostenrijk 59%

"Het is een gemiste kans dat ongeveer een op vijf bedrijven niet grondig nagaat hoeveel het nu effectief aan personeelskosten uitgeeft", zegt Cathy Geerts, Chief HR Officer bij SD Worx. Met die gegevens kan je het beleid optimaal verfijnen. Bovendien kan je pijnlijke vergissingen of inefficiënte beslissingen vermijden. “België is al een goede leerling op dat vlak, maar er is nog ruimte voor verbetering van het humanresourcesmanagement en het personeelsbeheer."

Bijzondere aandacht voor de totale loonkosten

Het onderzoek ging ook na welke aspecten van de personeels- en hr-kosten het best gekend zijn door de bedrijven. In België kijkt

  • 81% naar de totale loonkosten van de werknemers ;
  • 72% ook naar het volledige kostenplaatje voor de tewerkstelling;
  • 39% ook naar de kosten van het sociale overleg (vakbonden e.d.).

Nauwkeurig gegevens over loon- en hr-kosten opvolgen, is de noodzakelijke basis voor HR analytics, zo stelt Cathy Geerts. "Dit laat bedrijven toe om een beter inzicht te krijgen in het beleid en het eventueel aan te passen, in het belang van zowel de werknemers als de werkgever. Zeker in de huidige tijd is het van groot belang om voorbereid te zijn op onverwachte wendingen, zoals een plotse afname in de klantenvraag en economische vereisten."

67% ziet toe op de efficiëntie van het personeel

SD Worx onderzocht ook in hoeverre bedrijven op Europees niveau nagaan hoe hoog de efficiëntie is van hun hr-dienst en hun personeel.

In België gaf 33% van de bedrijven aan dat ze hier geen of zeer beperkt zicht op hebben, terwijl 67% dat wel goed tot erg goed in de gaten houdt.

Op Europees niveau monitoren vooral bedrijven in Ierland (82%) en in het Verenigd Koninkrijk (77%) dit grondig. In Nederland (75%) en Duitsland (73%) geven drie op vier bedrijven aan hiervan op de hoogte te zijn.

Oostenrijk (41%) daarentegen kent het hoogste aantal bedrijven dat geen of weinig inzicht heeft in de efficiëntie. Ook in Frankrijk (34%), Zwitserland (33%) en België blijkt een op drie bedrijven niet of slechts in geringe mate op de hoogte van de efficiëntie van het personeel.

Een op drie bedrijven toetsen tevredenheid werknemers niet

Naast de kosten en het rendement van werknemers houden bijna twee op drie Belgische bedrijven in het oog in welke mate hun medewerkers tevreden zijn over de diverse aspecten van hun job. Een iets hoger percentage van de werkgevers doet dit in het Verenigd Koninkrijk (71%) en Zwitserland (70%). Frankrijk (59%) en Duitsland (63%) onderzoeken dit minder. 

"Heel wat bedrijven zijn erg gericht op de kosten en het rendement, maar die twee aspecten zijn ook onlosmakelijk verbonden met de tevredenheid van het menselijke kapitaal. Bedrijven die daarop inspelen met programma’s rond tevredenheid en engagement, doen er goed aan om te meten of die ook aanslaan. Dat is nochtans iets wat vandaag bij 34,4% van de bedrijven nog niet gebeurt", besluit Cathy Geerts.