Privacyverklaring

Nogal wat werknemers bang om niet meer mee te kunnen

21 september 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Shutterstock

1 op de 3 werknemers vrezen dat hun huidige vaardigheden niet voldoende ontwikkeld zijn, terwijl 58% verklaart extra opleiding en begeleiding in technologie nodig te hebben om in hun huidige beroep te kunnen blijven presteren.

Een en ander blijkt uit een studie van StepStone en de KU Leuven. Het gaat om een vervolgonderzoek hun studie over arbeidsonzekerheid in België. Dat gaat dieper in op hoe Belgische werknemers denken dat hun huidige beroepsvaardigheden hen zullen helpen het hoofd te bieden aan toekomstige technologische ontwikkelingen.

1 op 4 vreest niet mee te zijn met de technologie

Op de vraag hoe hun kennis en professionele vaardigheden zich verhouden tot de huidige technische en digitale vooruitgang, maakt 1 op 3 van alle respondenten (36%) zich zorgen dat hun huidige vaardigheidsniveau niet goed genoeg is. Bijna de helft (49%) verklaarde dat zij in de toekomst in hun beroep taken zullen moeten uitvoeren waarvoor zij nu niet goed opgeleid zijn.

Meer dan 1 op de 4 ondervraagden (26%) zegt ronduit dat hun vaardigheden van vandaag binnenkort achterhaald zullen zijn als gevolg van nieuwe technologie. 13% is zelfs bang dat zij hun beroep in de toekomst niet meer aankunnen doordat het sterk zal veranderen als gevolg van nieuwe technologie.

6 op de 10 vraagt extra opleiding en steun

De COVID-gezondheidscrisis heeft de technologische ontwikkelingen en automatiseringsprocessen bij werkgevers in een stroomversnelling gebracht, mede door het realiseren van een meer ‘contactloze’ economie. In de zomer van 2020 zei 57% van de Belgische werkgevers dat ze in de komende maanden zouden investeren in de uitbreiding van digitale en technische infrastructuur.

Dit is een van de waarschijnlijke redenen waarom meer dan de helft van de respondenten (58%) van de huidige studie van mening is dat zij een aanvullende opleiding in technologie nodig hebben om in hun beroep te kunnen blijven werken.

Steven Van Dalem, Training en Development Manager bij StepStone, neemt als voorbeeld het sterk toegenomen gebruik van samenwerkingssoftware zoals MS Teams of Slack: “Vóór COVID gebruikten veel kantoormedewerkers deze platformen slechts één of twee keer per week. Nu spenderen ze er elke dag meerdere uren aan. Gewoon rondkomen is niet meer genoeg. Mensen willen zich vertrouwd voelen met de software die ze gebruiken. De vraag naar training is explosief gestegen.”

Oudere werknemers maken zich meer zorgen

Misschien niet onverwacht scoorden de ondervraagde werknemers in de leeftijdsgroep 50-65 jaar het hoogst op onzekerheid over hun beroepsvaardigheden. Deze werknemers leken zich dus meer zorgen te maken over het feit dat hun huidige beroepskennis verouderd zou zijn en niet meer zou aansluiten bij de voortdurende technologische ontwikkelingen. Ook arbeiders gaven aan onzekerder te zijn. Er was geen verschil naar gender of geslacht, wat niet wegneemt dat andere factoren deze resultaten kunnen beïnvloeden.

Gevaar voor werkbetrokkenheid en tevredenheid over leven & werk

De gevolgen van deze onzekerheid over de beroepsbekwaamheid zijn duidelijk: ze heeft een aanzienlijk negatief effect op de werkbetrokkenheid, het leven en de arbeidstevredenheid van de werknemer.

Concreet verklaarde 27% van de respondenten – die hoog scoorden op onzekerheid over hun vaardigheden – minder betrokken te zijn bij het werk, vergeleken met slechts 15% van de werknemers die lager scoorden op onzekerheid over hun beroepsvaardigheden. De resultaten waren vergelijkbaar voor werktevredenheid (23% voor degenen die hoger scoorden op onzekerheid over hun beroepsvaardigheden versus 11% voor wie dat niet deden) en levenstevredenheid (8% versus 4%).

Hoewel er geen direct effect op de werkprestaties was, kan een vermindering van het welzijn en van de tevredenheid met werk en leven op zijn beurt de prestaties negatief beïnvloeden. Het effect op de prestaties kan dus indirect zijn, via het welzijn, en kan op die manier ook de organisatie beïnvloeden.

Steven Van Dalem pleit voor opleidingen in opleiding en ontwikkeling van personeel, al is dat niet gratis en stoft het oude verhaaltje af over manager 1 die zich de vraag stelt wat te doen als hij mensen opleidt en ze daarna ziet vertrekken, waarop zijn collega antwoordt ‘En wat gebeurt er als we niet investeren in opleiding en ze blijven.