Minder werkzoekenden met uitkeringsaanvraag dan voor crisis 2008

5 november 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Minder werkzoekenden met uitkeringsaanvraag dan voor crisis 2008

De Vlaamse werkloosheid krimpt sinds augustus 2015: eind oktober 2019 telde Vlaanderen 183.999 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Op jaarbasis daalt de Vlaamse werkloosheid met 8.130 eenheden of 4,2%. Het dalingsritme vertraagt de voorbije maanden, in het bijzonder bij de mannen.

De werkloosheid daalt nog steeds in alle provincies, al is het dalingsritme in West-Vlaanderen ondertussen wel lager dan 1% (0,8%). De sterkste daling werd genoteerd in Vlaams-Brabant (6,3%). 

Aantal WZUA’s met 30% gedaald sinds december 2014

Eind oktober telde Vlaanderen 117.868 werkzoekenden met een werkloosheids-uitkeringsaanvraag (WZUA). Op jaarbasis betekent dit een daling van 6,2%.

Het aantal WZUA's daalt ondertussen al 59 maanden op rij, sinds december 2014. Toen telde VDAB 171.421 WZUA, wat een eerste daling op jaarbasis was (0,3%) na jaren van stijgende werkloosheid. De sterkste daling op jaarbasis werd genoteerd in juni en oktober 2018 en bedroeg 10,7%.

Sinds februari 2019 is het dalingsritme licht aan het vertragen en schommelt het rond de 7%.

Vlaanderen telt ondertussen wel al ruim 50.000 werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag minder dan in december 2014. Het huidige aantal WZUA’s ligt zelfs lager dan in de periode van hoogconjunctuur voor het uitbreken van de economische crisis in 2008. In oktober 2007 telde VDAB met name 134.593 WZUA's, of 16.725 WZUA's meer dan het huidige cijfer.

Bron: VDAB