Onderschat het belang van de jobinhoud niet

3 mei 2021

Als werkgever is het belangrijk om voor een goede jobinhoud te zorgen. Werknemers voelen zich beter, staan positiever tegenover het werk én presteren beter.  Geloof niet dat loon en werkzekerheid voor uw werknemers de belangrijkste redenen zijn om van werk te veranderen.

Bovenstaande blijkt uit een bevraging bij 2.500 werknemers en meer dan 250 werkgevers in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team. Analist van dienst was Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert bij de onderzoekseenheid Work and Organization aan de KU Leuven. Wim Van der Linden, woordvoerder Tempo-Team, licht het opzet toe. “We wilden weten wat maakt dat iemand optimaal functioneert. We hadden daarbij oog voor het effect van corona.”

Tegenstelling

Sinds de uitbraak van corona drukt twintig procent van de werknemers zich minder positief uit over hun werk. Een derde ondervindt meer stress. Daardoor gaan veel Belgen op zoek naar een nieuwe uitdaging. Daarbij geven de betrokken werknemers aan te streven naar een beter loon (44%), naar meer werkzekerheid (42%) of een interessante jobinhoud (39%). Werkgevers schatten deze redenen anders in. Bij hen staat werkzekerheid op één (36%), gevolgd door jobinhoud (35%) en een beter loon (30%). Professor Anja Van den Broeck weerlegt beide meningen. Uit haar onderzoek blijkt dat niet loon en werkzekerheid de beste garantie bieden voor optimaal functionerende werknemers, maar wel de jobinhoud: “Wie ander werk zoekt, zegt dat te doen voor een beter loon of meer zekerheid. Bij doorvragen blijkt dat iedereen de jobinhoud onderschat. Het is wel degelijk dat aspect dat ervoor zorgt dat werknemers het beter doen op vlak van werkplezier, mentaal en fysiek welzijn, prestaties, motivatie en retentie.”

Optimisten troef

Anja Van den Broeck ging op zoek naar de persoonlijkheidskenmerken die de beste werknemers kenmerken. Klassieke zaken zoals niet te veel pendelen, een goede werk-levenbalans en een boeiende jobinhoud blijken steevast mee te spelen. “Maar we stelden vast dat mensen die met een optimistische, open blik naar leven en werk kijken, ook positiever oordelen over het werk. We hebben dat verschijnsel jobtimisme genoemd.” Wim Van der Linden: “Bijna drie keer zoveel optimisten (60%) als pessimisten (23%) getuigen van een goede attitude. Ze zijn betrokken, tevreden, collegiaal en productief. Optimisten zeggen dubbel zo vaak dat hun welzijn, energie en toewijding erg hoog zijn. Plezier op het werk begint voor een stuk bij je eigen mindset. Je moet als werknemer een positief standpunt innemen.”

Investeer in jobinhoud

De onderzoekers besluiten dat het voor werkgevers loont om te investeren in jobinhoud als de belangrijkste driver om het optimisme van werknemers te stimuleren en om van hun werknemers jobtimisten te maken. Onder jobinhoud verstaat Wim Van der Linden wat mensen uitvoeren, maar ook hoe het werk is georganiseerd. Toch is er nog werk aan de winkel, weet hij. “Een op de vijf werknemers geeft aan dat zijn jobinhoud te weinig variatie vertoont. Een op de twee werknemers kan zich niet persoonlijk ontwikkelen. Een derde van de bevraagden moet veel nutteloze regels of procedures volgen en een op de vijf werknemers krijgt te maken met pestgedrag. Er is dus nog wel wat ruimte voor verbetering.”