Ontwerp van sociaal akkoord voor uitzendsector

1 juli 2022
Beeld
Federgon
Ontwerp van sociaal akkoord voor uitzendsector

Gisteren is er een ontwerp van sectoraal akkoord afgesloten in de uitzendsector (PC 322). Dat bevestigt ook Federgon.

De federatie van hr-dienstverleners die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, is tevreden. Het akkoord bevat enkele belangrijke elementen om het statuut van de uitzendkrachten verder te verbeteren en bevestigt opnieuw de belangrijke rol van uitzendwerk voor onze arbeidsmarkt.

Ann Cattelain, ceo van Federgon, is “tevreden dat de aantrekkelijkheid van het statuut van de uitzendkracht opnieuw wordt verbeterd door binnenkort ook een hospitalisatieverzekering aan te kunnen bieden aan de uitzendkrachten die werken bij een onderneming die dit ook aanbiedt aan haar vaste medewerkers.”

Migrerende uitzendkrachten

De sociale partners van de uitzendsector zijn ook van oordeel dat de instroom van migrerende uitzendkrachten op een gecontroleerde en respectvolle manier moet gebeuren. “We merken dat steeds meer bedrijven een beroep doen op uitzendkantoren om op een correcte manier arbeidskrachten uit het buitenland aan te trekken,” bevestigt Ann Cattelain. “De uitzendsector heeft sinds 2011 een cao over ethische economische migratie, deze cao wordt geactualiseerd en verder uitgediept, onder meer met betrekking tot  de huisvesting van de buitenlandse arbeidskrachten.”

Het ontwerp van sectoraal akkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de achterban van de vakbonden en de werkgevers.