Op zoek naar meer psychisch welzijn

1 juni 2020
Tekst
Melanie De Vrieze
Op zoek naar meer psychisch welzijn

Drie studenten van de Thomas More Hogeschool Antwerpen werkten aan een project dat inzet op meer veerkracht bij de medewerkers van Groep Hasselt. Ze gebruikten de zelfdeterminatietheorie om na te gaan waar de organisatie het algemeen psychisch welzijn – en zo ook de veerkracht – bij medewerkers kan verhogen.

Lente Wouters, Bernd Vande Kerkhof en Selima Serbijeva studeren Toegepaste Psychologie, met als afstudeerrichting de optie Toegepaste Arbeids- en Organisatiepsychologie. Voor hun project gingen ze op intakegesprek bij de hr-verantwoordelijke van Groep Hasselt. Dat is de gefuseerde organisatie, bestaande uit de voormalige ‘Stad Hasselt’ en het Hasseltse OCMW. Uit het overleg bleek dat de organisatie al sterk inzet op veerkracht en daarvoor al heel wat activiteiten in het leven riep. Toch kon nog aan het psychologisch welzijn van de mensen gesleuteld worden. Selima Serbijeva: “We besloten op wetenschappelijk onderbouwde wijze te onderzoeken hoe het welzijn nog verbeterd kon worden. We namen ons voor het gegeven indirect aan te pakken, namelijk via de zelfdeterminatietheorie.”

Zelfdeterminatie                                                                                                                    
De zelfdeterminatietheorie stelt dat mensen drie basisbehoeften hebben, namelijk autonomie, betrokkenheid en competentie (ABC-behoeften). Autonomie staat voor de behoefte om zelf te beslissen hoe wordt gewerkt. Onder betrokkenheid valt het verlangen om zich verbonden te voelen met collega’s en werkgever. Het aspect competentie houdt in dat werknemers ergens goed in willen zijn, hun talent willen gebruiken. Door in te zetten op die drie aspecten kan een organisatie het psychologisch welzijn van medewerkers verbeteren.

Wenslijst                                                                                                                           
Op basis van bovengenoemde theorie gingen de studenten praten met de medewerkers van Groep Hasselt. Diverse afdelingen werden bevraagd naar autonomie, betrokkenheid en competenties. Selima Serbijeva: “We kregen heel veel medewerking en dus aardig wat antwoorden. We lieten ook een wenslijst invullen waarbij we de werknemers vroegen naar drie zaken waarop de organisatie moest focussen. Daaruit bleken heel wat specifieke behoeften van de werknemers. We hebben hun antwoorden verwerkt in ons advies.”

Advies                                                                                                                                    
De studenten stelden de organisatie voor om doorheen het jaar op veerkracht in te zetten. Voortgaande op het ABC-model deden ze een aantal concrete suggesties. Selima Serbijeva: “We stelden een maandelijkse complimentjesdag voor, wat slaat op de competenties. Op vlak van betrokkenheid suggereerden we enkele activiteiten op afdelingsniveau, zoals sportwedstrijden waarbij de afdelingen tegen elkaar uitkomen. Wat autonomie betreft, stelden we voor de werknemers zelf te laten kiezen wat ze deden op het vlak van sociale activiteit binnen de organisatie. We hadden vernomen dat medewerkers nood hadden aan informele contacten buiten de werkcontext en deden enkele concrete voorstellen die in het verleden een succes waren, zoals een quiz.”