Ouderschapsverlof stijgt sterk

10 augustus 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Ouderschapsverlof stijgt sterk

De opname van het ouderschapsverlof neemt in corona-tijden sterk toe. Vanaf mei sprong het aantal medewerkers met ouderschapsverlof opwaarts met +21%. In juni steeg het in Vlaanderen nog eens met +5% ten opzichte van de voorgaande maand.

Een en ander blijkt uit cijfers van hr-dienstenverlener SD Worx. De RVA noteert in de maand mei al een kwart meer personen met (betaald) ouderschapsverlof, vooral in het gebruik van het 1/5de en het halftijds ouderschapsverlof. De stijging is grotendeels toe te schrijven aan de invoering van het corona-ouderschapsverlof.

Akkoord werkgever geen drempel

Geert Vermeir van het kenniscentrum van SD Worx zag die sterke sprong sedert de invoering van het corona-ouderschapsverlof in mei. Eind juni ligt het aantal gebruikers van ouderschapsverlof meer dan 30% hoger dan in juni vorig jaar. Het corona-ouderschapsverlof is beschikbaar sedert mei als 1/5de en 1/2de onderbreking. Ondertussen is ook een volledige schorsing mogelijk, maar enkel voor ouders van kinderen met een beperking of alleenstaande ouders. “De voorwaarde dat de werkgever akkoord moet gaan, vormt duidelijk geen drempel. Werkgevers hebben begrip voor werknemers met jonge kinderen en stellen zich flexibel op.”

De stijging doet zich voor in alle Vlaamse provincies sinds begin 2020. De grootste stijging t.o.v. vorig jaar doet zich voor in West-Vlaanderen, gevolgd door Limburg, Oost-Vlaanderen en Brussel.

Juli en augustus altijd topmaanden

In juli en augustus is er elk jaar een piek door de opname van het volledig ouderschapsverlof: dat is wanneer de werknemer de prestaties volledig schorst. De minimumduur bij opname was in 2018 nog één maand; nu kan dit in weken. 

Sinds 1 juni 2019 zijn er twee nieuwe mogelijkheden (mits de werkgever akkoord gaat):

  • 1/10de ouderschapsverlof (bijvoorbeeld elke woensdagnamiddag, of één dag om de twee weken –bv. bij co-ouderschap);
  • Voltijds en halftijds ouderschapsverlof in kortere delen : tot 2018 was de minimumtermijn respectievelijk 1 maand (volledig) of 2 maand (halftijds), sinds 2019 is dat 1 week of 1 maand.

Sinds mei 2020 bestaat er parallel ook een corona-ouderschapsverlof, met een federale uitkering die 25 procent hoger ligt dan bij het gewone ouderschapsverlof (50% voor alleenstaande ouders of ouders met een gehandicapt kind). Deze hogere uitkering is echter niet verenigbaar met een Vlaamse aanmoedigingspremie. De dagen corona-ouderschapsverlof gaan niet af van de beschikbare korf ‘gewoon ouderschapsverlof’; ze komen er extra bovenop.  Maar corona ouderschapsverlof vereist wel een toestemming van de werkgever.

Het gewone ouderschapsverlof toch vaak financieel interessanter voor (Vlaamse) werknemer

Geert Vermeir van het kenniscentrum van SD Worx wijst erop dat wie kiest voor het ‘gewone’ ouderschapsverlo, wel nog de Vlaamse aanmoedigingspremie kan krijgen. Bij het corona-ouderschapsverlof is dat niet het geval. Een concreet voorbeeld: een samenwonende Vlaamse werknemer die 1/5de vermindert, krijgt federaal en Vlaams samen 180 euro, in corona-ouderschapsverlof slechts 150 euro per maand.  Let op: voor een voltijds ouderschapsverlof is de corona-uitkering dan weer hoger dan bij de gewone variant.  Maar voltijds corona-ouderschapsverlof kan enkel voor ouders van een kind met een beperking of alleenstaande ouders.”

De opname van één vijfde ouderschapsverlof heeft al jaren het meeste succes, behalve in de maanden juli en augustus.