Overspoeld door data

11 februari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Overspoeld door data

94 procent van managers in de Benelux voelt zich overspoeld door data en slechts 17 procent vertrouwt op het advies van het senior management.

Een en ander blijkt uit Unlocking Growth, een onderzoek van Oracle NetSuite op basis van de respons van ruim duizend executives in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

Ongezonde relatie met data

Een te grote hoeveelheid informatie of informatiestress, tijdsdruk en een gebrek aan vertrouwen in het senior management beïnvloeden het besluitvormingsproces negatief. Daardoor vallen nogal wat managers terug op hun buikgevoel;

  • Bijna alle ondervraagden uit de Benelux (94%) voelen zich tijdens het besluitvormingsproces overspoeld door data. Managers uit Frankijk (99%) hebben de grootste moeite met de hoeveelheid data.
  • Ook tijdsdruk maakt het beslissen lastiger. 24% van de leidinggevenden had het afgelopen jaar minder tijd om zich te concentreren op kritische beslissingen.
  • 23% merkt op dat er te veel collega’s bij beslissingstrajecten zijn betrokken, een probleem dat vooral in de VAE voorkwam (51%).
  • Slechts 17% van de Benelux-managers vertrouwt het senior management wanneer men advies nodig heeft bij het nemen van besluiten. Men vertrouwt eerder op collega’s (35%) en het eigen netwerk (20%).
  • Ondanks de beschikbaarheid van grote hoeveelheden data, zegt 63% van de ondervraagden dat ze nog niet beslissen op overwegend data.
  • 41% verwacht volgend jaar een robot te gebruiken als bron van ondersteuning bij het nemen van kritische beslissingen. Voor executives in Frankrijk is dit het meest waarschijnlijk (51%), terwijl Britse managers hier minder vanuit gaan (33%).

Positieve toekomst, maar zorgen over planningsproces

De meeste managers verwachten dat hun organisatie zal groeien, maar ze benadrukken de noodzaak om het planningsproces te herzien zodat data kunnen worden gebruikt om businessplannen aan te passen en alle neuzen dezelfde kant op te richten.

73% van de ondervraagde leidinggevenden in de Benelux zegt dat hun organisatie goed is in het benutten van nieuwe kansen, maar er zijn zorgen over het planningsproces.

Slechts 24% zegt dat hun organisatie bedreven is in het aanpassen van bedrijfsplannen op basis van data-analyse en bijna een kwart (21%) vindt niet dat het senior management een duidelijk plan voor toekomstig succes biedt.

Nicky Tozer, VP EMEA bij Oracle NetSuite, denkt dat je voor de juiste focus data moet kunnen gebruiken zodat je je sneller kan aanpassen "aan veranderingen dan de concurrentie en zo nieuwe groeikansen kan creëren".

Risicomijdende beslissingen

Leidinggevenden uit verschillende landen en industrieën staan onder enorme druk bij het maken van zakelijke beslissingen en vinden risicobeperking belangrijker dan potentieel succes. Een aantal opvallende uitkomsten uit het onderzoek:

  • 77% van de ondervraagden uit de Benelux ondervinden meer druk bij het maken van grote zakelijke beslissingen dan bij het nemen van privé- beslissingen.
  • Wanneer een besluit genomen wordt, is men het meest bezorgd over eventuele negatieve effecten op de omzet (30%), schade aan de persoonlijke reputatie (26%), negatieve gevolgen voor collega's (19%) en baanverlies (16%).
  • Ondervraagden die in high-performance organisaties werken hebben zelfs een nog grotere neiging risico’s uit de weg te gaan – 62% zegt risicomijdend te zijn, zelfs als de keuze die ze hierdoor maken minder succesvol zal zijn.

Download Unlocking Growth