Randstad partnert met hogescholen in trajecten voor carrièrewending

24 november 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
shutterstock
Randstad partnert met hogescholen in trajecten voor carrièrewending

Talent is schaars, de nood aan permanent leren is hoog. Organisaties moeten manieren zoeken om systematisch bij- en om te scholen. Hr-dienstverlener Randstad zet samen met hogescholen een systeem op waarmee werknemers hun carrière een nieuwe wending kunnen geven met behoud van werkzekerheid en salaris.

Hoewel een groot aantal mensen op zoek naar is een baan, hebben ondernemingen het enorm moeilijk om voor sommige functies geschikt personeel te vinden. Anno 2021 staan er bijna 200 beroepen op de knelpuntberoepenlijst, de lijst met beroepen waarvoor werkgevers moeilijker geschikte werknemers vinden.

Omscholingstraject

Gezien de huidige evoluties op de arbeidsmarkt deed de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) recent nog een oproep aan de hogescholen en universiteiten om aantrekkelijkere formules aan te bieden voor wie werken en studeren wil combineren. Randstad Spark speelt in op deze nood. Met het nieuwe omscholingstraject wil Randstad mensen een toegangsticket tot levenslange werkzekerheid bieden in één van deze knelpuntberoepen. Spark wordt opgezet met verschillende Brusselse en Vlaamse hogescholen, waaronder Karel de Grote Hogeschool, Odisee Hogeschool, Hogeschool PXL en Hogeschool VIVES. Voor het omscholingstraject werd er gekozen voor een breed aanbod van knelpuntfuncties op graduaats- of bachelorniveau: logistiek bedienden en managers, calculatoren en werfleiders in de bouw, technische profielen zoals onderhoudstechnici en hr-profielen, bijvoorbeeld recruiters en payroll administrators. Het betreft in totaal 23 opleidingen en 30 functies.

In partnership met Brusselse en Vlaamse hogescholen krijgen de deelnemers een degelijke opleiding, betaald door Randstad, die toeleidt naar een gegeerd certificaat. De opleiding duurt twee jaar en wordt gecombineerd met een job bij de toekomstige werkgever. Op die manier zijn de trainees verzekerd van een voltijds loon, werkzekerheid en worden de grootste drempels om in een omscholingstraject in te stappen, weggenomen.

Personal coach

Een personal coach zal hen begeleiden om hen succesvol doorheen het traject te loodsen. Werkgevers worden volledig ontzorgd: ze krijgen een gescreende kandidaat die vier dagen per week volledig komt meedraaien en die ondertussen wordt opgeleid tot een volwaardige medewerker.

“Vanuit de praktijk blijkt levenslang leren moeilijk te realiseren, want hoewel er een groot opleidingsaanbod is en er vele financiële incentives vanuit de overheid bestaan, blijft de participatie aan opleidingen vrij laag,” zo stelt Vivian Roks, Innovation Manager bij Randstad Group Belgium.

“Deze strategische samenwerking tussen Hogeschool VIVES en Randstad Spark ondersteunt volledig onze visie op levenslang leren. Met deze samenwerking willen we mensen die een nieuwe richting willen inslaan optimaal begeleiden en ondersteunen”, klinkt het bij Joris Hindryckx, algemeen directeur bij Hogeschool VIVES, één van de partners van het project.