Regelgevend kader voor microafwezigheid

16 juli 2019
Tekst
Partner Content
Regelgevend kader voor microafwezigheid

Vraagt je medewerker of het mogelijk is om een uurtje niet aanwezig te zijn om naar de tandarts te gaan? Vaak wordt dit voor bedienden op een onofficiële manier wel toegelaten. Voor arbeiders ligt dit moeilijker, door de aard van het werk. Om hier een oplossing voor te bieden, zorgen werkgeversorganisaties Traxio en Febelcar samen met Acerta voor een correct regelgevend kader voor microafwezigheid binnen de autosector.

Een betere balans tussen werk en privé

De vraag om microafwezigheid toe te laten en te reguleren, kwam van de medewerkers binnen de autosector zelf. Een vraag waar de werkgeversorganisaties graag een antwoord op boden. Microafwezigheid is immers een goede manier om de balans tussen werk en privé te verbeteren. Zo hoeft je medewerker geen hele dag vrij te vragen voor kleine aangelegenheden, zoals een bezoek aan de huisarts of een afspraak bij de bank. Daarbij is het een maatregel die het engagement van je medewerkers verhoogt.

Innovatief concept

Microafwezigheid in de autosector is mogelijk dankzij een innovatieve cao. Deze cao voldoet bovendien aan alle strikte eisen van de arbeidsduurreglementering. Dankzij de cao is er voldoende rechtszekerheid voor een gelijke behandeling voor bedienden en arbeiders. Na de uitrolling van dit project, hoopt Acerta erop dat deze officiële regeling voor microafwezigheid zich verder uitbreidt naar andere sectoren.

Weinig administratie

Een van de voordelen van de officiële regeling voor microafwezigheid is de beperkte administratie. Om deze afwezigheid aan te vragen, hoeft je medewerker je enkel op voorhand te informeren en toestemming te vragen. Vervolgens bevestig je met een document dat de medewerker het werk mag verlaten voor een dringende reden, met behoud van loon. Na de afwezigheid moet de medewerker de niet-gewerkte tijd inhalen.

Wil jij weten of microafwezigheid past in de sociale wetgeving van je sector? Acerta wijst je de weg. Lees meer over sociale wetgeving