Privacyverklaring

Rondetafel - De bedrijfsacademie als rekruteringskanaal?

15 november 2022
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Vlnr Riet Troonen (UZ Leuven) en Caroline Schaffers (DPG Media) - Fotografie Wouter Van Vaerenbergh)

Grote ondernemingen hebben steeds vaker een eigen opleidingscentrum. Misschien moeten ze die ook openstellen voor andere beroepen en voor mensen van buiten het bedrijf, zo opperen deelnemers aan onze rondetafel over ‘Opleiden is het nieuwe rekruteren’.

Dat bedrijven technische profielen zelf opleiden, is niet nieuw of uitzonderlijk. Maar ook organisaties in de zorg-, mobiliteits- en zelfs de op de arbeidsmarkt aantrekkelijke mediasector, springen op de kar van de interne academie.

Werkplekleren

Bij DPG Media leidden ze jonge topjournalisten en IT’ers zelf op, sinds de vijver waarin ze vissen, leeg geraakt. Medewerkers houden daarnaast hun digitale en relationele vaardigheden actueel. “Dit leerinitiatief is intussen volledig ingebed”, aldus Caroline Schaffers.

De Lijn beschikt over een eigen rijschool voor de toekomstige buschauffeurs met een lage instapdrempel voor geïnteresseerde kandidaten. Naast de rijvaardigheidsopleiding scholen medewerkers zich bij op het vlak van communicatie om bijvoorbeeld met agressieve reizigers om te gaan. Daarnaast zet het mobiliteitsbedrijf sterk in op werkplekleren om mensen met een technische achtergrond verder op te leiden op de werkvloer. “Met de juiste basisattitude kom je ver”, weet talentmanager An De Bel. Voor hoger gekwalificeerde medewerkers loopt het moeilijker, aangezien er steeds meer complexe elektronica in de bussen aanwezig is.

Opleiden als rekruteringstroef?

In de zorgsector kijkt hr-manager Riet Troonen (UZ Leuven) bewust naar medewerkers die een boon hebben voor opleiding. “We werken op het snijpunt van wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde en opleiding. Onze mensen helpen opleidingen uitwerken en treden op als gastdocenten.” Ze wijst op de motiverende factor voor medewerkers die graag hun expertise delen en jongeren inspireren. “Onze lesgevers aan hogeschool of universiteit zijn magneten voor jongeren die later in het ziekenhuis solliciteren.” Al waarschuwt ze voor het risico op interne opleidingsmoeheid. De zogenoemde on-the-jobtraining vraagt extra inzet van de medewerkers die als mentor fungeren. “Reik hen handvatten aan en geef ze een stem in het opleidingsbeleid.” Tegelijk fungeert opleiding als de troef in het rekruteringsbeleid. “Medewerkers vullen hun rugzak met vaardigheden. In het ziekenhuis doorlopen ze een loopbaantraject waarin zowel verticale als horizontale bewegingen in de organisatie een optie zijn.”

Vlnr Elsie Van Geit en Paul Verschueren (Federgon) Fotografie Wouter Van Vaerenbergh

Arne Theylaert, directeur dienstverlening bij VDAB, stippelt met VDAB leer- en laddertrajecten uit voor zorg- en verpleegkundigen om nijpende personeelstekorten te blussen. Met sectorale partners zoekt hij naar adequate opleidingstrajecten om de competentiekloof op de arbeidsmarkt te vernauwen. Hij tempert de euforie over opleiding als troef om de schaarste aan talent op te lossen. “We leven in een kmo-land. Kleinere organisaties schenken niet dezelfde prioriteit aan opleiding. Productielijnen horen te blijven draaien. We moeten kmo’s ondersteunen in een modern en opleidingsgericht hr-beleid.”

Sociaal secretariaat aan zet

Paul Verschueren van Federgon aanschouwt de opkomst van de bedrijfsacademies. “Ze zijn het logische gevolg van het bewustzijn dat er leeft in grote bedrijven over de situatie op de arbeidsmarkt, over hun visie op menselijk kapitaal en over hun ervaring dat klassieke rekrutering de gaten niet voldoende invult.” Hij schat dergelijke opleidingscentra als levensnoodzakelijk in voor het duurzaam overleven van organisaties. Een waardevol advies voor hr: “Maak van je bedrijfsacademie een businesscase door ze open te stellen voor andere beroepen, voor mensen van buiten je organisatie, werkzoekenden, inactieven ... Daar kan de overheid een faciliterende en stimulerende rol in spelen.”

Ook Arne Theylaert kijkt out of the box. Hij mist de proactieve rol van de sociale secretariaten. Ze genieten een ijzersterke reputatie bij kmo’s op het vlak van personeelsadministratie en payroll. Dankzij die credibiliteit zijn ze prima geplaatst om een modern hr-beleid te introduceren bij de talrijke kmo’s.

Dit is een voorproefje voor ons rondetafelgesprek over ‘Opleiden is het nieuwe rekruteren’ in ons magazine van november 2022.