Rudi Delarue nieuwe voorzitter van de Nationale Arbeidsraad vanaf 1 mei

13 februari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Rudi Delarue nieuwe voorzitter van de Nationale Arbeidsraad vanaf 1 mei

De Nationale Arbeidsraad (NAR) deelt mee dat Paul Windey na twintig jaar voorzitterschap vanaf 1 mei op pensioen gaat. Zijn opvolger wordt Rudi Delarue.

Op vraag van de NAR-leden volgt Rudi Delarue op 1 mei 2020 Paul Windey op als voorzitter. Delarue (°1963) heeft zeer veel ervaring met sociaal overleg. Hij is momenteel adjunct-diensthoofd van de afdeling internationale zaken bij de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie. Hij verzekerde in die hoedanigheid de goede samenwerking tussen de Europese Unie en de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie), de OESO, de VN, de G20 en de G7.

Voordien was Rudi Delarue directeur bij de IAO voor de EU en de Benelux-landen (2008-2013). Van 1999 tot 2008 werkte hij als verantwoordelijke voor de sectorale sociale dialoog vanuit de Europese Commissie. Tussen 1987 en 1999 was Delarue adviseur op de studiedienst van het ACV.

Adviezen uitbrengen

De Nationale Arbeidsraad (NAR), opgericht bij wet van 29 mei 1952, telt 26 werkende en 26 plaatsvervangende leden. De mandaten zijn gelijk verdeeld tussen de werknemers- en de werkgeversorganisaties.

De wet geeft de NAR als eerste en belangrijkste bevoegdheid het uitbrengen van adviezen of het formuleren van voorstellen over sociale vraagstukken aan de Belgische regering en/of parlement. Er werden tot nu toe méér dan 2.200 adviezen, voorstellen en rapporten uitgebracht, waarvan 80% unaniem. Deze gaan vooral over individueel of collectief arbeidsrecht of sociale zekerheid.

Bron: NAR