Sectorconvenanten moeten de ‘learning twenties’ waar maken

23 maart 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
shutterstock
Sectorconvenanten moeten de ‘learning twenties’ waar maken

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits sluit de achtste generatie sectorconvenanten af, waardoor nu 35 sectoren hun schouders zetten onder het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Dat legt de nadruk op digitalisering,  levenslang leren en werkbaar werk.

“We investeren in totaal ruim 12,6 miljoen euro om de verschillende sectoren te ondersteunen in hun beleid. Door de coronacrisis gaat in de nieuwe convenants extra aandacht naar onder andere digitalisering, opleiding en werkbaar werk,” zo schrijft Hilde Crevits.

De ‘learning twenties’

“De sectoren brengen ‘the learning twenties’ de komende jaren dus helemaal in de praktijk,” aldus de minister.

Een sectorconvenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de sectoren. Met de nieuwe generatie sectorconvenants voor 2021-2022 trekt de Vlaamse regering voluit de kaart van intersectorale samenwerking om in te zetten op

  • relance,
  • ondernemen en innoveren,
  • de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt,
  • levenslang leren,
  • werkbaar werk en
  • non-discriminatie en inclusie.

Met het toetreden van de begrafenissector en de sector ‘handel en diensten’ bereiken de nieuwe convenants inmiddels ruim 73% van de werknemers in Vlaanderen. Via de sectorconvenanten investeert Vlaams minister van Werk Hilde Crevits in totaal ruim 12,6 miljoen euro in de sectoren.

128 sectorconsulenten en 3 intersectorale adviseurs

Voor die nieuwe generatie sectorconvenants gaan 128 sectorconsulenten aan de slag met acties en projecten. Voor veel sectoren blijft het uitbouwen en promoten van een opleidingsaanbod voor hun werknemers een van de belangrijkste elementen van de sectorconvenant. Het is nu van belang dat de sectorconsulenten het  aanbod ook effectief kenbaar maken en tot bij de bedrijven en werknemers brengen.

De Vlaamse regering stimuleert de sectoren om samen te werken en stelt drie intersectorale adviseurs aan om de samenwerking rond concrete projecten te faciliteren. Er bestaat al intersectorale samenwerking. Zo zijn er al intersectorale engagementen op vlak van STEM, non-discriminatie en inclusie en studie- en beroepskeuze. In de nieuwe generatie sectorconvenants bouwen de sectoren dit verder uit met thema’s zoals jobmobiliteit. Zo zal de sector van transport en logistiek onderzoeken of werknemers in een precaire arbeidssituatie in de ene sector, bijvoorbeeld uit de verhuissector of taxisector, (tijdelijk) vlot ingezet kunnen worden in hun eigen sector of omgekeerd.

Relancetoets

De intersectorale adviseurs gaan aan de slag met concrete uitdagingen, zoals deze van de bouwsector. Veel technische, technologische, duurzame en circulaire evoluties zijn niet beperkt tot de bouwsector alleen. Sectoren kunnen opleidingen rond dergelijke competenties ter beschikking stellen van andere sectoren, of samen aanvullende digitale opleidingen ontwikkelen. De intersectorale adviseurs zullen hiervoor de nodige bruggen tussen de sectoren bouwen.

De nieuwe sectorconvenants bouwen voort op de sectorconvenants van 2018-2020 maar leggen nieuwe inhoudelijke klemtonen, onder andere als gevolg van de coronacrisis. De coronapandemie zette aan tot herdenken. Na een ‘corona- of relancetoets’ zetten de sectoren nu meer in op opleiden, een digitaal opleidingsaanbod en digitale vaardigheden. Er zal ook meer aandacht gaan naar werkbaar werk.

Podiumkunsten

Zo heeft de sector van de podiumkunsten een brochure gemaakt over tijdelijk werk en de impact op het werknemersstatuut. Maarten Bresseleers van het Sociaal Fonds Podiumkunsten: “De impact van de coronacrisis was het grootst op medewerkers in de creatieve sector die van de ene tijdelijke opdracht naar de andere gaan. Er wordt echter onvoldoende stilgestaan bij de gevolgen van een bepaald statuut (tijdelijke contracten, uitzendcontracten, als zelfstandige, via derde betalers,…) waardoor sommige medewerkers geen beroep konden doen op ondersteuningsmaatregelen. Om deze inschatting te verbeteren, zullen de audiovisuele sector en de sector van podiumkunsten en muziek samen met andere specifieke sectororganisaties, een brochure rond tijdelijk werk samenstellen en hier samen actie rond voeren.”

Ook de autosector verwacht een moeilijk jaar 2021, met minder verkopen en minder vraag naar onderhouds- en andere werkzaamheden. Met de nieuwe sectorconvenants ontwerpt de autosector een relancestrategie om bedrijven en werknemers te ondersteunen om hun competentieniveau op peil te houden en het volgen van opleidingen stimuleren. Ook tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid.

Transitiefondsen

Een aantal sectoren gaat nu ook aan de slag met loopbaan- en transitiefondsen. De voedingsindustrie bijvoorbeeld, heeft naast hun opleidingsfonds nu ook een loopbaanfonds in functie van meer duurzame loopbanen met vlotte loopbaantransities en meer werkbaar werk. Zo zullen werknemers terecht kunnen bij Alimento voor gratis loopbaanbegeleiding, een persoonlijk omscholingsbudget en een premie voor kinderopvang om de combinatie werk en gezin te vereenvoudigen.