Slechts 10 procent wil permanent en voltijds terug naar kantoor

19 mei 2021

Werknemers verwachten in de toekomst te werken volgens een hybride model. Slechts 10% van de werknemers in de Benelux is van plan permanent voltijds naar kantoor terug te keren. Meer dan een derde (36%) zou permanent flexibele werktijden willen.

Een en ander blijkt uit een studie in opdracht van Oracle NetSuite naar de impact van de crisis op het zakelijk vertrouwen, op de groeiverwachtingen en op het al of niet remote werken.

Samenwerken gaat voor velen even goed remote

Oudere werknemers (ouder dan 55 jaar) zouden sneller bereid zijn om terug te keren naar kantoor (42%). Meer dan een derde (36%) zou permanent flexibele werktijden willen. Dat slechts 10 procent van de werknemers in de Benelux volledig terug naar kantoor wil, wijst niet op een volledige verschuiving naar werken op afstand. 62% verwacht na de pandemie meer dan de helft van de tijd remote te werken (voor de pandemie deed 53% dit al).

Remote werken heeft weinig invloed op het vermogen van de ondervraagde organisaties om samen te werken en problemen op te lossen: 50% zegt dat dit onveranderd is en nog eens 20% van de respondenten in de Benelux zegt dat remote werken hun mogelijkheden tot samenwerken heeft verbeterd.

Remote werkers hebben zich goed aangepast. Hoewel face-to-face samenwerking het hoogste scoort (26%) in wat werknemers missen aan het niet werken op kantoor, geeft 74% aan dit niet te missen. Dit wijst erop dat organisaties een goede manier hebben gevonden om remote te werken.

Groeidoelstellingen en zakelijk vertrouwen op peil

Uit de studie van Oracle NetSuite blijkt verder dat 83% van de bedrijven in de Benelux de groeidoelstellingen gehaald of overtroffen hebben. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van een soortgelijk onderzoek dat is uitgevoerd voorafgaand aan de pandemie.

De ondervraagde organisaties hebben zich aangepast en hebben optimistische groeivooruitzichten voor 2021.

· De meerderheid (83%) van de respondenten in de Benelux zegt dat hun bedrijf vorig jaar de groeidoelstellingen heeft gehaald of overtroffen. Vergelijkbare cijfers zien we in andere landen -

  • het VK (83%),
  • Spanje (82%),
  • Duitsland (80%),
  • Scandinavië (78%),
  • Frankrijk (73%),
  • Italië (72%) en
  • het Midden-Oosten (70%).

· De groeiresultaten verschilden per sector. De sectoren reclame, media en uitgeverij (89%), professionele dienstverlening (85%) en software en technologie (82%) meldden een grotere groei dan de productiesector (64%) en detailhandel (70%).

· Ondanks de positieve financiële resultaten van vorig jaar verwachten de respondenten uit de Benelux (40%) het minst dat de economie in 2021 zal groeien en 29% denkt dat de economische groei gelijk zal blijven. De percentages liggen hoger in Spanje (66%), het Verenigd Koninkrijk (65%) en Italië (59%), die dit jaar groei verwachten.

Groei, niet louter overleven

Bedrijven hebben zich snel aangepast aan veranderende omstandigheden en de respondenten hebben vertrouwen in de manier waarop hun organisaties deze uitdagingen zijn aangegaan.

· De meerderheid van de bedrijven in de Benelux werden niet overweldigd door de pandemie. Slechts 26% noemde COVID-19 als de grootste externe bedreiging van vorig jaar. Dat is net wat vaker dan Brexit (24%) en gelijk aan nieuwe regelgeving (26%).

· Sterke financiële resultaten kunnen worden toegeschreven aan het reactievermogen van organisaties - 70% van de respondenten in de Benelux gaf hun bedrijf een hoge en meer dan gemiddelde score voor het aanpassen van de zakelijke doelstellingen als gevolg van COVID-19.

· 82% van de ondervraagden in de Benelux zegt dat zij de manier waarop ze met klanten communiceren de afgelopen twaalf maanden hebben veranderd. Ook zegt 71% dat de online verkoop is toegenomen, evenals een toename in het aantal verkoopkanalen (77%).

De nieuwe studie, ‘The State of Growth’, biedt inzichten in de opinie van 2.000 werknemers in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Scandinavië en het Midden-Oosten, en onderzocht de reacties van bedrijven op uitdagingen die gerelateerd zijn aan COVID-19 en de impact op groeiverwachtingen.