Technologie verhoogt nood aan... zachte vaardigheden

10 september 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Technologie verhoogt nood aan... zachte vaardigheden

Door de toename van Artificial Intelligentie (AI) en intelligente automatisering moeten liefst 120 miljoen werknemers mogelijk digitaal worden bijgeschoold. Opvallend is dat de benodigde vaardigheden vooral eerder zachte vaardigheden zijn.

Een en ander blijkt uit het rapport The Enterprise Guide to Closing the Skills Gap van IBM. Voor het onderzoek werden 5.250 executives uit 37 landen gevraagd naar de impact van veranderingen op de arbeidsmarkt.

Volgens het onderzoek zullen 120 miljoen werknemers van de tien grootste economieën binnen drie jaar moeten worden omgeschoold of bijgeschoold om de ontwikkelingen van AI en intelligente automatisering bij te houden.

Liefst 90 procent van de executives geeft aan dat digitale competenties een belangrijke factor zijn om hun activiteiten in nieuwe markten uit te breiden. Slechts 41 procent beschikt over medewerkers met de juiste competenties en over de middelen om hun bedrijfsstrategie uit te voeren. Met name grotere werkgevers met meer dan 250 werknemers kampen met een tekort.

Eén derde van de deelnemers zegt het tekort aan vaardig personeel niet te kunnen invullen. Ze hebben te weinig sollicitanten en een vijfde zegt dat sollicitanten vaak niet de juiste ervaring hebben. 

België

In België is de tijd die nodig is om de vaardigheidskloof te dichten door training in amper vier jaar tijd meer dan tien keer toegenomen. In 2014 duurde het gemiddeld drie dagen om de capaciteitskloof te dichten. In 2018 is dit gemiddelde toegenomen met maar liefst 36 dagen.

Gedragsgebonden

De top 5 van de vereiste vaardigheden ziet er op twee jaar tijd ook heel anders uit. In 2016 was er nog sprake van technische vaardigheden en computerkennis. De resultaten uit dit onderzoek noemen veel meer gedragsgebonden vaardigheden, zoals:

  • de bereidheid om zich flexibel op te stellen (1),
  • timemanagement (2),
  • in teams kunnen werken (3) en
  • communicatief zijn (4).