Tekenen van snel herstel arbeidsmarkt

20 juli 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Tekenen van snel herstel arbeidsmarkt

De Belgische arbeidsmarkt liep tijdens de coronacrisis vast, maar herstelt nu snel. De aanwervingen verdubbelden ruim (+111%) tussen maart en april en de laatste twee maanden van de crisis, mei-juni.

Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Securex. “We zijn echter nog ver verwijderd van het aantal aanwervingen dat voor de crisis opgetekend werd. Tegelijk stellen we vast dat het aantal onvrijwillige ontslagen stagneert,” zegt Frank Vander Sijpe, Director van Securex Consulting.

Dynamiek

De cijfers wijzen op een herstellende dynamiek op de  arbeidsmarkt. Het aantal aanwervingen tussen de eerste twee maanden van de crisis (maart-april) en de laatste twee maanden (mei-juni) is met 111% toegenomen. Dit is vooral het geval bij arbeiders (+128%), en in mindere mate bij bedienden (+78%). De toename in het aantal aanwervingen is ook duidelijk zichtbaar tussen mei en juni, met gemiddeld 54% meer aanwervingen (+72% voor arbeiders, +23% voor bedienden).

Het herstel gaat opmerkelijk snel. Volgens Securex is deze trend voor een stuk te verklaren door de heropening van de winkels en de horeca in mei en juni, maar de hr-dienstverlener vindt dit toch een bemoedigend teken voor het herstel van de arbeidsmarkt na het versoepelen  van de lockdown.

Minder nieuwe contracten in vergelijking met vorig jaar

De stijging in het aantal aanwervingen moet genuanceerd worden: het volume van de nieuwe contracten ligt nog steeds aanzienlijk lager dan dezelfde periode vorig jaar. Zo telt de maand mei 47% minder aanwervingen dan in mei 2019 (-50% voor arbeiders, -47% voor bedienden).

Hetzelfde geldt voor de maand juni, waarvoor Securex een daling van gemiddeld 31% noteerde ten opzichte van juni 2019 (-32% voor arbeiders, -17% voor bedienden).

Dit verschil zal vermoedelijk geleidelijk afnemen naarmate het herstel vordert. “Het is normaal dat mensen in tijden van crisis minder geneigd zijn om van baan te veranderen,” zo stelt Frank Vander Sijpe: “De drang naar stabiliteit is dan veel groter. Maar we mogen niet vergeten dat er zelfs in tijden van crisis ook sectoren zijn die actief op zoek gingen  naar nieuwe medewerkers, denk maar aan de gezondheidszorg en de retail. Er blijven tegelijk ook mensen op pensioen gaan, waarvoor ook vervanging voorzien moet worden. In die zin is het vanzelfsprekend dat ook in tijden van crisis nieuwe contracten gesloten worden.”

Verschil tussen contracten van bepaalde duur en van onbepaalde duur: van eenvoudig tot dubbel

Bovenop de algemene daling van het aantal nieuwe contracten lijkt de gezondheidscrisis bedrijven die op zoek zijn naar talent ertoe te hebben aangezet om nog voorzichtiger dan anders te rekruteren. Securex stelde een stijging vast van het aantal contracten van bepaalde duur in vergelijking met contracten van onbepaalde duur, vooral voor de bedienden. Tussen de eerste twee maanden van de crisis en de twee laatste maanden tekende Securex voor bedienden een stijging van 91% op van nieuwe contracten van bepaalde duur, tegenover een stijging van 49% van contracten van onbepaalde duur.

Daarnaast stelde Securex ook vast dat er geen significante toename is van het aantal onvrijwillige ontslagen in vergelijking met juni vorig jaar (0,5% voor 2019 versus 0,52% voor 2020). Dit kan deels verklaard worden doordat de overheidsmaatregel van de tijdelijke werkloosheid door overmacht nog van kracht is. Frank Vander Sijpe verwacht de echte test pas vanaf september, wanneer werknemers terugkomen van hun vakantie en wanneer de overheidssteun voor tijdelijke werkloosheid zal aflopen. “Het valt te verwachten dat er ontslagen zullen vallen, alleen weten we nog niet precies hoeveel en wanneer.”