Telewerk ook voor essenscia een blijver

25 mei 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Telewerk ook voor essenscia een blijver

Vier op de vijf chemie- en farmabedrijven willen telewerk na de coronacrisis structureler toepassen, net als digitaal vergaderen. Er is wel een flexibel regelgevend kader nodig.

Dat blijkt uit een enquête van essenscia bij 170 sectorbedrijven. De Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences peilde de lessen die bedrijven uit de chemie-, kunststof- en farmabedrijven trekken uit de coronacrisis op het vlak van hr, welzijn op het werk en sociale dialoog.

Telewerk is een blijver

De eerste vaststelling: telewerk is massaal en versneld toegepast tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld ook om online opleidingen te volgen. Bedrijven zien heel wat voordelen, zoals op het vlak van woon-werkverkeer, maar er is nood aan een duidelijk kader en goede afspraken om valkuilen te vermijden. Zo is thuiswerk in de industrie evident niet voor elke functie haalbaar en is ieders thuissituatie verschillend. Sommige medewerkers geven ook zelf aan liever op kantoor dan thuis te werken.

Beperkt thuiswerk in beurtrol

De enquêteresultaten wijzen duidelijk op het belang van flexibiliteit. Zo werken bedrijven aan beurtrolsystemen voor een beperkt aantal dagen thuiswerk per week. Dit om het risico op sociaal isolement door gebrek aan persoonlijk contact te voorkomen.

Om die reden wint ook interne communicatie aan belang om de betrokkenheid van thuiswerkers bij het bedrijf te behouden.

Ook digitaal vergaderen wordt een zekerheid. Bijna negen op de tien ondernemingen zeggen dit ook na de coronacrisis meer te zullen doen.

Blijvende aandacht voor hygiëne

De huidige coronamaatregelen zijn intussen al sterk ingeburgerd. In de chemie- en farmasector geldt sowieso een sterke veiligheidscultuur waardoor werknemers vertrouwd zijn met strikte procedures en strenge veiligheidsmaatregelen.

Twee op de drie bedrijven willen de geldende hygiënevoorschriften ook in de toekomst toepassen. De meeste andere bedrijven willen eerst nog de tijd nemen voor een grondige evaluatie, maar nemen het wel in overweging.

Aandacht voor handhygiëne is daarbij een topprioriteit, naast een regelmatige ontsmetting, het schoonmaken van werkruimtes en de reflex om niet langer ziek te komen werken.

Er worden ook creatieve oplossingen gezocht om deurkrukken niet langer met de handen te hoeven openen.

Sociale dialoog werkt op bedrijfsniveau

85% van de bedrijven oordeelt dat het sociaal overleg tijdens de coronacrisis positief is verlopen. Amper 5% beoordeelt dit als eerder negatief. De reden ligt vooral bij de samenstelling en de betrokkenheid van de syndicale delegaties. Doordat ze de werkvloer kennen en vertrouwd zijn met de eigenheid van het bedrijf, biedt het sociaal overleg op ondernemingsvlak heel wat kansen voor flexibele oplossingen op maat.

Koen Laenens, secretaris-generaal en hoofd sociale zaken essenscia, concludeert dat mensen het verschil maken, net als in de zorg en in het onderwijs: “Daarom zijn oplossingen op mensenmaat nodig. Telewerk heeft heel wat troeven, maar er is nood aan maatwerk, omkadering en aandacht voor individueel welzijn op het werk.”

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia, onthoudt dat de sector van de chemie en life sciences zich wendbaar en weerbaar getoond heeft, met lage cijfers voor tijdelijke werkloosheid en een essentiële productie die grotendeels operationeel is gebleven. “Hierdoor kunnen we snel lessen trekken uit de crisis, die ook voor andere sectoren van toepassing kunnen zijn. Daarom is dit het ideale moment om de vaak rigide arbeidswetgeving te moderniseren, want de nieuwe manieren van werken botsen dikwijls op een overvloed aan starre regeltjes die vaak tientallen jaren oud zijn.”