Thuiswerkers en het formeel recht op deconnectie

14 september 2021
Thuiswerkers en het formeel recht op deconnectie

Thuiswerkers kloppen langere uren dan gestipuleerd in de Directieve inzake arbeidstijd van de Europese Unie en ze werken significant meer in hun vrije tijd. Eurofound pleit voor aangepaste wetgeving met meer aandacht voor het subjectieve gevoel bij werknemers dat ze altijd bereikbaar moeten zijn.

Die vraag komt naar boven in het nieuwe rapport Right to disconnect: Exploring company practices. van Eurofound, een tripartite onderzoeksinstelling

Recht op deconnectie

De auteurs stellen dat het vele thuiswerken risico’s meebrengt voor gezondheid en welzijn. Ze vagen zich ook af wat het effect is van telewerken op het recht tot deconnectie. De auteurs bekeken wat er gebeurde in de vier lidstaten die reeds voor 2021 het recht op deconnectie formaliseerden.

Ze zien alvast dat de rol van de sociale partners belangrijk was om de regels ook te vertalen naar de realiteit op de werkvloer.

Er bestaat vandaag al een autonoom en sector-overschrijdend kaderakkoord over digitalisering, in 2020 goedgekeurd door sociale partners, met gedetailleerde voorzieningen rond deconnectie. Die moeten geïmplementeerd worden in nationale wetgeving. Eurofound stelt vast dat deze wetgeving zeker nodig zal zijn in landen met zwakker arbeidsoverleg om te verzekeren dat minimumstandaarden worden nageleefd.

Overigens overheerst de zachte aanpak met de klemtoon op bewustwording, opleiding en het beheer van connectie na de uren. De harde aanpak met een wettelijk verbod op connectie na bepaalde uren, komt veel minder voor.

Eurofound bepleit extra aandacht voor de gepercipieerde noodzaak om altijd geconnecteerd te zijn, door minstens expliciete steun vanuit de top en communicatie die hier de nadruk op legt. Tina Weber, Eurofound Research Manager, verwacht positieve effecten van een formeel recht op deconnectie op basis van de ervaring van sociale partners op bedrijfsniveau. Al zegt ze erbij dat extra onderzoek nodig is om dat helemaal hard te maken.