Tien tips voor een beter gesprek

22 juli 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Tien tips voor een beter gesprek

We maken er hier geen gewoonte van, maar voor één keertje toch tien tips uit een TED Talk. Celeste Headlee is een Amerikaanse radiojournaliste en host van talkshows. Ze geeft tips voor betere conversaties, die alle uitgaan van één basisprincipe: wees geïnteresseerd. Hou een open geest om jezelf te laten verbazen.

1 Wéés aanwezig

En dat betekent niet alleen: zet je gsm uit. Maar ook, complete mentale focus. Denk nergens anders aan.

2 Hou geen betoog

Als je een punt wil maken zonder te worden onderbroken of tegenspraak, schrijf dan. Een blog bijvoorbeeld. Een goed gesprek veronderstelt dat je je eigen ideeën even opzij zet en zelfs je eigen mening even opschort. Naarmate je gesprekspartner dat ondervindt, zal hij opener worden.

3 Stel open vragen

Doe zoals journalisten: ga uit van ‘wie’, ‘wat’, ‘waar’, ‘wanneer’... ? Vraag niet’Was je bang?’. Vraag: ‘Hoe voelde je je?’ Vragen die je gesprekspartner aanzetten tot nadenken, geven veel interessantere antwoorden.

4 Laat je meevoeren

‘Go with the flow’. Laat je ideeën spontaan opkomen. Wie focust op iets wat hij perse wil opwerpen, stopt een tijdje op voorhand met luisteren.

5 Als je het niet weet, laat dan niet uitschijnen dat je het wel weet.

Wat je zegt, moet waarachtig zijn.

6 Reduceer ervaringen van je gesprekspartner niet tot die van jou

Als je gesprekspartner vertelt over een emotioneel verlies, begin dan niet over een verlies dat jij ervaarde. Iedere ervaring is persoonlijk. Bovendien gaat dit gesprek niet over jou.

7 Herhaal jezelf niet

In gesprekken op het werk en met onze kinderen, willen we dikwijls een punt maken, dus herhalen we dat steeds weer. Het is nochtans heel neerbuigend.

8 Verlies je niet in details

Gesprekspartners willen ervaren wie je bent en hoe je in elkaar zit. Data, cijfers, omstandigheden... dragen daar niet toe bij.

9 Luister

Als je mond open is, leer je niet (vrij naar Boedha). De neiging om te praten en minder te luisteren is begrijpelijk: wie praat, voelt zich in controle. Ik sta in het centrum van de aandacht, kan mijn eigen agenda naar voor duwen... Luisteren vergt dus een bewuste inspanning, maar zonder luisteren, heb je géén echte conversatie. Steven Covey zei ooit: de meesten luisteren niet met de bedoeling om te begrijpen. We luisteren met de bedoeling om te repliceren. (parafrase)

10 Hou het kort

Zeg wat je te zeggen hebt, maar wijd niet uit.

Bron: Celeste Headlee