Suggesties om tijdelijk werklozen vlotter tijdelijk elders in te schakelen

10 november 2020
Suggesties om tijdelijk werklozen vlotter tijdelijk elders in te schakelen

Kunnen tijdelijk werklozen tijdelijk elders aan het werk? Voka wijst naar inspirerende voorbeelden en pleit voor een paar eenvoudige aanpassingen. Horecabedrijven in Breda detacheren werknemers naar zorginstellingen. Uitzendbedrijf Randstad zet werknemers van Brussels Airlines elders aan het werk.

En in het voorjaar sloten de sociale partners binnen de zorgsector een akkoord om personeel tijdelijk te mobiliseren naar rust- en ziekenhuizen vanuit evenement- en andere sectoren, zo herinnert Sonja Teugels van Voka. Volgens de senior adviseur arbeidsmarkt zouden dergelijke initiatieven frequenter en grootschaliger kunnen, mits een drietal maatregelen.

1. Versnel de gegevensuitwisseling en ontsluit alle info

Zorg voor een automatische en snellere uitwisseling of inschrijving bij de VDAB zodra werknemers substantieel in de tijdelijke werkloosheid zitten (bv. minimaal 10 dagen). Nu ziet Voka bijna twee maanden vertraging tussen tijdelijk werkloos zijn en gecontacteerd worden door de VDAB, wat het moeilijk maakt om gericht te activeren.

2. Schakel partners in met expertise in bemiddeling en matchmaking

De VDAB kan dat niet alleen, dus zet de organisatie als regisseur best partners om zowel de werknemers te overtuigen (of stimuleren) als hun werkgevers. Dit vraagt maatwerk, tijd en overleg.

3. Naar een minimale plicht tot bijscholing

Elders tijdelijk werken zal eerder de uitzondering dan de norm blijven. Waar werken niet wenselijk of mogelijk is, kan de ruimte opgevuld worden met zinvolle opleidingen. De VDAB reikt een ruim assortiment aan, maar de inschrijvingen blijven te beperkt. Met een aangepast normatief kader kan een minimale plicht tot bijscholing worden ingevoerd.

Bron: Sonja Teughels, Voka