Privacyverklaring

Training en vorming voor de Vlaamse overheid

2 januari 2023
Tekst
Patrick Verhoest

Na een poosje in de werfreserve werd Aaron De Bolle gekozen als hr-generalist bij de Vlaamse overheid. Hij vervoegt nu het Departement Omgeving.

Alvorens een postgraduaat Sportmanagement te starten, studeerde Aaron De Bolle Handelswetenschappen aan de Brusselse campus van de KULeuven. Hij koos er voor de specialisatie People & Change Management, waardoor hij personeelsgerichte vakken volgde zoals Leiderschap, Groepsdynamiek en Coaching. Hij maakte –  binnen een hr-school groepsproject – werk van de employer branding van delaware.

Werfreserve

Na een kort intermezzo bij Napoleon Games, waar hij werkte als learning & development specialist, solliciteerde hij voor de werfreserve van hr-generalist bij de Vlaamse overheid. Na screenings op basis van cv en motivatiebrief en een reeks persoonlijkheidstesten, belandde hij in de gewenste reserve. Hij kreeg aanbiedingen voor de gezochte functie en – wonende in Geeraardsbergen – zag hij de vacature in Brussel wel zitten. Hij maakte een goede case en werd gekozen voor de functie van hr-generalist op het Departement Omgeving.

Departement Omgeving

Bij de Vlaamse overheid gaat het Departement Omgeving onder meer over leefmilieu, natuur, energie en ruimte. Het departement heeft de opdracht om een kwaliteitsvol leefmilieu te realiseren, de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid en de samenwerking met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. Een hele boterham, weet Aaron De Bolle. “Er werken 850 medewerkers aan onder meer ruimtelijke ordening, vergunningen rond milieu en bebouwing en dierenwelzijn. We ondersteunen hen met een hr-team van twaalf collega’s, dat drie hr-generalisten zoals mezelf bevat.”

Specialisatie

De specialisatie van Aaron is training en vorming. Hij specialiseert zich in het aanbieden van interne en externe vormingen, zowel individueel als voor groepen. Hij beantwoordt ook ad-hocvragen over leren en ontwikkelen: “Het aanbod dat ik beheer is divers. We bieden vorming aan over verbindend onderhandelen of omgaan met verbale en fysieke agressie evenals zaken rond welzijn. Maar evengoed moet ik soms op zoek naar vormingen rond milieu en dierenwelzijn voor onze inspecteurs. Die hebben volkomen andere trainingsnoden dan onze backoffice administratieve collega’s. De opleidingen zijn specifiek in functie van de diverse specialiteiten op het departement.”

Toekomst

Aaron De Bolle is pas gestart en nog op zoek naar nieuwe evenwichten. Hij maakte de overstap naar een grote overheidsorganisatie, na een kort verblijf bij een kleine privé-instelling. “Ik werk me nu volop in. Ik ben nog op zoek naar wat mij het beste ligt, maar alles verloopt hier vlot. Ik werk samen met de twee andere hr-generalisten van de afdeling, want we moeten elkaars back-up zijn. Ik amuseer me wel bij een van de grootste werkgevers van ons land, die de Vlaamse overheid is. Maar ik sluit niet uit dat ik later nog iets wil doen vanuit mijn opleiding in sportmanagement. Dat zou dan breder kunnen gaan dan louter hr.”