Twitter negatiever over telewerken

14 april 2020
Twitter negatiever over telewerken

Na drie weken lockdown en fors meer telewerk, is de algemene teneur op Twitter over dat telewerk niet zo positief.

Starfish, specialist in analyse van hr-data, analyseerde de tweets van de afgelopen drie weken (17 maart tot en met 8 april) die werknemers verstuurden over de hashtags thuiswerk en telewerk (reclametweets en content marketing werden uitgezuiverd). Ze onderzochten hoe vaak die 623 tweets positief of negatief waren en gingen ook dieper in op de inhoud.

Meer dan 2 op 5 tweets over thuiswerk is negatief…

Uit een sentiment-analyse van de tweets blijken de negatieve tweets over telewerk en thuiswerk (41%) licht in de meerderheid in vergelijking met de positieve tweets (36%). 23% van de tweets is neutraal en heeft dus geen expliciete positieve of negatieve toon, zo observeerde Jeroen Naudts, managing partner van Starfish.

… maar de impact van specifieke coronacontext is groot

Uit de diepere analyse bleek wel dat die negatieve trend erg versterkt wordt door de specifieke context van de coronacrisis. Het telewerk en thuiswerk zelf wordt vaak positiever beoordeeld. Het zijn de beperkingen door ‘Corona’ die de toon negatiever kleuren. Door dergelijke analyses binnen de eigen muren te doen, zullen bedrijven belangrijke pijnpunten binnen hun eigen werking kunnen wegvegen. Enkel op die manier kunnen bedrijven van thuis- en telewerk een structurele meerwaarde maken voor werknemer én werkgever, meent Starfish.

Drie belangrijkste voordelen

Starfish leidt uit onderstaande wordcloud af wat de belangrijkste voordelen zijn die mensen in hun tweets vermeldden.

Bron: Starfish

1. Tijd besparen

Tijd is met voorsprong het belangrijkste voordeel in de tweets over telewerk. In de eerste plaats de tijd die normaal ‘verloren’ geraakt tijdens het pendelen tussen thuis en werk. Maar ook de tijd tijdens het werk zelf vullen we opvallend productiever in. Er zijn vaak minder prikkels die afleiden (telefoon, collega’s die hen storen, mensen die babbelen, etc.). De tijd die nu vrijkomt, investeren we op basis van de analyse van de tweets in samenzijn met het gezin of extra beweging.

2. Flexibiliteit

Een tweede grote voordeel is de flexibiliteit om de werkdag in te vullen volgens de persoonlijke voorkeur. Voorbeelden zijn:

  • zelf je dag kunnen indelen;
  • kunnen werken in pyjama;
  • werken met de eigen muziek;
  • kunnen pauzeren wanneer je wil.

Al heeft dat blijkbaar ook impact op ons eetgedrag. Sommigen eten opvallend meer nu ze thuiswerken.

3. Economie & ecologie

Op een gedeelde derde plaats komen economie en ecologie (bijvoorbeeld minder uitstoot). Weliswaar op een ruime afstand van ‘tijd’ en ‘flexibiliteit’.

Drie belangrijkste nadelen

De belangrijkste nadelen (Starfish)

1. Gezin

De combinatie werk-gezin blijkt in deze tijden duidelijk het grootste nadeel. Meestal gaat het om de combinatie werk en de verplichte opvang met kinderen. Verschillende werknemers uiten frustratie op Twitter.

De verschillende tweets bevestigen de literatuur: werken combineren met de opvang van kinderen is geen productieve manier van thuiswerken. Als we als ondernemer thuiswerk willen stimuleren, moeten we daar dus rekening mee houden.

2. Collega’s

We missen onze collega’s. Het praatje aan de koffiemachine, samen een project uitwerken, zelfs de flauwe moppen van die éne collega. We missen het allemaal.

Videocalls zijn een pleister op de wonde, maar vervangen niet het ‘real life’ contact op de werkvloer.

Dit is misschien voor velen een verrassing. Toch blijkt uit eerder onderzoek van Starfish dat het intensieve en diverse contact met collega’s een belangrijk aspect is voor veel werknemers en zelfs een belangrijke bescherming kan zijn tegen burn-out.

Ook hier zijn uiteraard oplossingen, denk aan het virtueel koffiemoment met de collega’s of een virtuele drink op vrijdagnamiddag voor het weekend. Het zal alleszins belangrijk zijn om bij het handhaven van thuiswerk in de toekomst, rekening te houden met dit sociale aspect. Ander onderzoek wijst uit dat een eerste kennismaking in een fysieke context ervoor zorgt dat we digitaal overleg nadien positiever ervaren. Iedereen fysiek samenbrengen bij bijvoorbeeld de start van een project is dan ook een must die aan deze behoefte een antwoord biedt, zo adviseert Starfish.

3. Internetverbinding

Ook de internetverbinding frustreert niet zelden. Onverwachte werken aan het internet, beperkte abonnementen van internet die door intensief gebruik overschakelen op trager internet, onverwacht uitvallen van internet, … Het maakt telewerken niet gemakkelijker.

Een degelijk internetabonnement voor medewerkers die regelmatig thuiswerken, wordt dus een must. Veilige internetverbindingen mogen echter niet leiden tot tragere verbindingen.

Bron: Starfish